Skip til primært indhold

Nye faste screeningssteder for brystkræft styrker patientsikkerheden

Regionsrådet vil styrke patientsikkerheden i Region Syddanmark og har derfor besluttet at lade mammografi-busserne køre i garagen.

De store mammografi-busser, hvor kvinder kan få røntgenfotograferet og undersøgt deres bryster for kræft, kommer til at køre i garagen fra august 2020 i Region Syddanmark. I stedet bliver busserne erstattet af otte nye screeningssteder fordelt ud over regionen.

Årsagen til, at nøglerne til busserne nu bliver afleveret, er, at busserne giver udfordringer i forhold til patientsikkerheden.

Kvinder i alderen 50-69 år har ret til røntgenundersøgelser

Kvinder i Danmark i alderen 50-69 år får et tilbud om en røntgenundersøgelse af deres bryster hvert andet år. Undersøgelsen kan opdage brystkræft på et tidligt tidspunkt – måske før man selv kan mærke en knude i brystet.
Kvinderne skal ifølge retningslinjerne tilbydes en tid til undersøgelse 21-27 måneder efter sidste undersøgelse.

Region Syddanmark har hidtil benyttet mobile screeningssteder

I Region Syddanmark er de fleste kvinder hidtil blevet screenet i mobile screeningssteder – populært kaldet mammografi-busser. Kvinderne bliver inviteret til en undersøgelse efter, hvilken læge de er tilknyttet. Når busserne er i nærheden af deres læges praksis, bliver kvinderne indkaldt.

Busserne har været en fin ordning, men det giver nogle udfordringer med tilgængelighed for patienterne og arbejdsforholdene for medarbejderne. Men det største problem er i forhold til patientsikkerheden.

Udfordringer med at indkalde kvinderne rettidigt

Udfordringerne opstår, fordi der er nogle områder, hvor bussen ikke kommer særlig tit. Da der ikke bor så mange mennesker i de områder, er der ikke behov for lange eller hyppige besøg af busserne.

Det betyder, at en del kvinder kan vente længe, inden bussen kommer forbi dem.
Det kan have konsekvenser for kvinder, der er flyttet, kvinder der har skiftet læge, eller kvinder der efter et endt brystkræftforløb skal tilbage til screeningsundersøgelse.

Region Syddanmark har sørget for, at kvinderne alligevel bliver tilbud en tid rettidigt, ved at medarbejdere manuelt opfanger og hjælper disse kvinder. Dette kan dog falde sammen med, at bussen er langt væk fra deres bopæl.

Det kan betyde, at kvinderne skal køre meget langt til det sted, hvor bussen holder. Det kan også betyde, at de udsætter tiden til bussen holder i nærheden, og dermed at der går for lang tid mellem screeningerne.

Poul-Erik Svendsen (S), der er udvalgsformand for Sundhedsudvalget, er ikke i tvivl om, at der skal en ny løsning til:

- Vi har naturligvis en forpligtelse til at sørge for, at alle kvinder i vores region kan tilbydes en rettidig tid til screening i en fornuftig afstand fra deres hjem - uanset hvor de bor, og hvornår de har brug for tilbuddet.

Mammografi-busserne skaber forvirring

Foruden udfordringerne med patientsikkerheden, så skaber busserne forvirring hos nogle borgere.

Regionen oplever ofte at få henvendelser fra kvinder, der er fyldt 50 år og dermed skal indgå i screeningsprogrammet. De undrer sig over, at de ikke er inviteret til undersøgelse, selvom de er fyldt 50. 

Men med busserne kan der gå op til 27 måneder, før de kommer til, hvilket er indenfor retningslinjerne, men langt fra forventningerne hos kvinderne.

8 faste screeningssteder og ny organisering skal sikre kontinuerlige undersøgelser

Et enigt regionsråd har derfor i eftermiddag besluttet at nedlægge busserne og oprette otte faste screeningssteder. I stedet for, at kvinderne bliver indkaldt på baggrund af deres læges adresse, så vil kvinderne fremover blive indkaldt til screening på baggrund af deres CPR-nummer.

Den nye tilgang betyder, at kvinderne fremover bliver indkaldt, når der er gået 2 år efter deres sidste screening. De kan derefter blive undersøgt på et af de otte screeningssteder, der bliver placeret i:

  1. Esbjerg
  2. Grindsted
  3. Haderslev
  4. Sønderborg
  5. Tønder
  6. Fredericia
  7. Odense
  8. Svendborg

I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen stillede Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten et ændringsforslag om et 9. screeningssted på Ærø. Kun de ni medlemmer i de tre partier stemte dog for ændringsforslaget, som dermed faldt. De ni stemte derefter for hovedforslaget om de otte faste screeningssteder.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V