Skip til primært indhold

Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver forsinket

Region Syddanmark er ved at undersøge, om Grindsted-borgerne er mere syge end andre i dag, eller har været det tidligere. Men på grund af problemer med adgangen til sundhedsdata bliver undersøgelsen først færdig til årsskiftet.

Undersøgelsen af sygdomshistorikken for borgere, der bor eller har boet i Grindsted, bliver ikke klar før sommerferien som håbet.

Årsagen er, at det har taget længere tid end ventet for Statens Institut for Folkesundhed at få adgang til datamaterialet, og derfor kommer der først svar på den igangværende sundhedsundersøgelse til årsskiftet.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at borgerne må vente nogle ekstra måneder på at få svar på, om der er en overhyppighed af visse sygdomme i byen. Men vi er også ude i et forskningsprojekt, der ikke har været set tidligere, og så kan der opstå uforudsete udfordringer, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark og formand for styregruppen for sundhedsregisterundersøgelsen.

- Det vigtige er, at vi nu får adgang til alle de sundhedsdata, vi har brug for. Det betyder, at vi kan give et fyldestgørende svar på, om der er grund til de bekymringer, som en del borgere har givet udtryk for. 

Kun fase 1 er forsinket

Sundhedsundersøgelsen er delt i to. Første del går ud på at analysere eksisterende sundhedsdata om borgerne med henblik på at afdække hyppigheden af en række lidelser i Grindsted.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan alene sige noget om, hvorvidt der fx er et unaturligt højt antal kræfttilfælde. Den kan ikke sige noget om sammenhænge i forhold til at bo eller at have boet tæt ved forureningerne i byen.

Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse er Region Syddanmark i gang med at forberede en del to sammen med nogle af landets førende forskergrupper. Fase to iværksættes kun, såfremt resultaterne af første del giver grundlag for det.

I fase to vil man undersøge sammenhænge mellem sygdomsbilledet og de stoffer, som Grindstedværket har udledt gennem årene.

- Det har været vigtigt for os fra starten, at der skal være en så kort pause som muligt mellem de to faser af undersøgelsen, hvis resultaterne giver anledning til at gå videre med den dyberegående sundhedsundersøgelse. Derfor fortsætter vi med at planlægge fase to af sundhedsundersøgelsen, indtil vi kender resultaterne af fase ét, siger Kurt Espersen.

Regionsrådet har bevilliget 900.000 kroner til første del af sundhedsundersøgelsen og reserveret tre millioner kroner til den anden del.

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V