Skip til primært indhold

Regionen fastsætter mål for hvor meget egne ambulancer skal være i drift

Ambulance Syds ambulancer må kun være ude af drift i 0,5 procent af den aftalte driftstid. Det mål har regionsrådet vedtaget i dag. Ambulance Syds driftstid har været markant stigende siden selskabet blev etableret som regionens eget ambulanceselskab i 2016.

Der sker ind i mellem at Ambulance Syd ikke kan bemande alle sine ambulancer – for eksempel på grund af sygdom hos selskabets reddere. Den tid, som en ambulance ikke er til rådighed for regionens AMK-vagtcentral, betegnes som nedetid. Det er regionens AMK-vagtcentral, der modtager 112-opkald fra regionens borgere, og beslutter, hvilken hjælp der skal sendes.

Et enigt regionsråd i Region Syddanmark har i dag vedtaget, at den samlede nedetid for Ambulance Syd fastsættes til maksimal 0,5 procent for 2019 og fremover. Måltallet omfatter samlet set de ambulancer, akutbiler og akutlægebiler, som ambulanceselskabet har ansvaret for driften af. Nedetiden beregnes ud fra den samlede driftstid, som regionen har aftalt med Ambulance Syd.

Mads Skau (V), der er formand for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, siger:
- Det er afgørende vigtigt, at ambulancen kommer frem så hurtigt som overhovedet muligt, når der er brug for den. Regionsrådet har derfor vedtaget et mål om, at minimum 95 procent af alle ambulancekørsler med blå blink skal søges nået inden for 15 minutter. For at vi kan nå det mål, er det vigtigt, at vores AMK-vagtcentral har flest mulige ambulancer til rådighed. For at det kan lade sig gøre er mål for nedetid et vigtigt instrument.

Nedetid har været markant faldende

Ambulance Syd kører ambulancer på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Selskabet blev etableret i eftersommeren 2016 som regionens eget selskab. Ambulance Syd overtog opgaven fra BIOS, da BIOS gik konkurs.

Levenrandør Område

2015

Nedetid i %

2016

Nedetid i %

2017

Nedetid i %

2018

Nedetid i %

Ambulance Syd Fyn 9,6 6,9 1,9 1,0
Ambulance Syd Sønderjylland 14,2 7,1 1,2 0,4
Ambulance Syd Sydvestjylland 8,0 5,4 0,9 0,4
Responce Trekantområde 0,3 0,1 0,2 0,3
Total   8,6 5,1 1,2 0,6

Nedetider i procent i de fire delområder.

Siden Ambulance Syd overtog ambulance-opgaven har nedetiden været markant faldende.  Da BIOS havde opgaven i 2015 i for eksempel Sønderjylland var nedetiden på 14, 2 procent – nu er det lykkes Ambulance Syd at reducere nedetiden til 0,4 procent.

Det Falck-ejede selskab Responce kører ambulancer for Region Syddanmark i Trekantområdet.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V