Skip til primært indhold

Nu er lægeklinikken på sygehuset i Esbjerg åbnet

Borgere i Esbjerg og omegn kan fra i dag gå til læge i den nye almene lægeklinik, der er åbnet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Sundheds- og Ældreministeriet gav i januar 2018 Region Syddanmark tilladelse til at åbne praksisklinikken, fordi der er mangel på praktiserende læger i Esbjerg og for at give mulighed for at afprøve nye måder at drive praksis på.

Klinikken hedder Praksisklinikken Sydvestjysk Sygehus og ligger i de samme lokaler på sygehuset, som lægevagten benytter. Klinikken har åbent fra 8-16 på hverdage og efter aftale også mellem 16 og 17 om torsdagen.

Klinikken har fast personale og drives helt som en almindelig lægepraksis.

Udvalgsformand Bo Libergren (V) fra Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark siger:

- Med åbningen af lægeklinikken går vi en helt ny vej for at sikre lægedækningen i Esbjerg. Vi havde ønsket, det var muligt at sikre lægedækningen på normal vis, men når det ikke er muligt, har vi som region en forpligtelse til at sikre lægedækning på anden vis. Derfor glæder jeg mig også til at se, hvordan borgerne tager imod tilbuddet og hvilke synergieffekter, klinikkens placering på sygehuset vil kaste af sig.

Tilmelding på sundhed.dk

Borgere, der ønsker at være patient i Praksisklinikken Sydvestjysk Sygehus, skal tilmelde sig klinikken på Sundhed.dk, hvorefter de modtager et nyt sundhedskort.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger:

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V