Skip til primært indhold

Retspsykiatrien opgraderer sikkerheden

Region Syddanmark højner sikkerheden for at reducere muligheden for rømninger i Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart. Regionsrådet har netop godkendt en model for opgradering af de fysiske rammer.

Retspsykiatrien i Region Syddanmark i Middelfart behandler patienter med forskellige psykiske sygdomme. Fælles for patienterne er, at de er dømte eller sigtede for kriminalitet.

Derfor er det også vigtigt, at blandt andet sikkerheden i form af de fysiske rammer er i orden, så patienterne ikke uden tilladelse kan forlade retspsykiatrien.

Opgradering skal højne sikkerhed og sænke risiko for rømninger

Derfor har regionsrådet netop godkendt en opgradering af bygningerne for at højne sikkerheden og forebyggelsen af rømninger.

Udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget, Thies Mathiesen (DF), forklarer baggrunden for beslutningen:

- Vi har desværre oplevet, at nogle af patienterne i retspsykiatrien har haft held med at komme ud af vores bygninger, uden at de havde fået lov. Vi har derfor bedt eksterne sikkerhedseksperter og Kriminalforsorgen til at gå vores sikkerhedsforanstaltninger igennem. Eksperterne kunne konstatere, at sikkerheden allerede var høj, men at vi kunne stramme op på en række punkter i forhold til personalet og den konkrete fysiske sikkerhed. Det er disse anbefalinger, vi nu følger op på og bevilliger mere end 10 millioner til at gennemføre.

Flere af opgraderingerne er allerede i gang

De nye tiltag indeholder en lang række forstærkninger af den fysiske sikkerhed i form af opgradering af døre, vinduer, rammer og låse i de akutte retspsykiatriske afsnit, ligesom man gennemgået sikkerhedsprocedurerne for personalet, så de får et godt arbejdsmiljø. Derudover får servicevagterne bedre overvågningsudstyr.

Udgifterne til opgraderingerne er på 10,4 millioner kroner.

Yderligere information:

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V