Skip til primært indhold

Nyt OUH får sit eget køkken

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd besluttede i dag at bygge et nyt køkken ved det nye universitetshospital i Odense i et offentligt-privat partnerskab.

Når de første patienter bliver indlagt på det nye universitetshospital i Odense i 2023, vil den mad, de får tilbudt, være lavet i et nybygget eget køkken.

Det står klart, efter at et bredt flertal i det syddanske regionsråd i dag besluttede at bygge et nyt køkken på et areal tæt på det nye universitetshospital. Samtidig besluttede regionsrådet at bygge køkkenet i et såkaldt offentligt-privat partnerskab. Enhedslistens to medlemmer undlod at stemme.

Formand for Anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Jeg er super glad for, at vi med denne beslutning får bygget et nyt universitetshospital med eget køkken, så man på stedet kan lave mad til sine egne patienter plus patienter på sygehuset i Svendborg. At bygge køkkenet i en OPP-model har nu vist sig at kunne lade sig gøre. Derfor skal vi selvfølgelig gribe den mulighed. Jeg kan heller ikke tit nok understege, at kosten er et vigtigt element i den behandling, vi tilbyder vores patienter. Met et nybygget køkken får vi de bedste muligheder for at få kost og behandling til at gå op i en højere enhed.

Billigste og bedste løsning

Et foreløbigt overslag viser, at anlægsinvesteringen vil være på cirka 80 mio. kr. for et produktionskøkken i et OPP-projekt. Estimatet er baseret på en bygning på små 3.000 kvm.

Region Syddanmark har også vurderet andre muligheder for madlavning til patienterne på nyt OUH. Man har blandt andet set på mulighederne for fortsat at lave maden i køkkenet på det nuværende OUH, ligesom man har undersøgt muligheden for at indgå et samarbejde med Odense Kommune. Beregninger har dog vist, at de investeringer, der skulle foretages for at gennemføre disse store om- og tilbygninger af eksisterende køkkener ville være næsten lige så store eller større, end investeringerne i et nyt og effektivt indrettet køkken på Nyt OUH.

Det nye køkken skal lave mad til patienterne på Nyt OUH, patienterne i psykiatrien ved Nyt OUH og patienterne på sygehuset i Svendborg.

Medarbejderne følger med

Medarbejderne i det nuværende køkken på OUH flytter med ud i de nye rammer.

Karsten Uno Petersen siger:
- Det glæder mig også, at vi med beslutningen får skabt ro for det dygtige køkken-personale i køkkenet på OUH om deres fremtidige arbejdsplads”.

En del af den planlagte serviceby

Det er tanken at bygge produktionskøkkenet i tæt sammenhæng med den planlagte serviceby, der kommer til at ligge udenfor den såkaldte hospitalsring. Hospitalsringen løber hele vejen rundt om det nye sygehus.  Køkkenet kan dermed kobles direkte på den overordnede logistikforbindelse ind til Nyt OUH og psykiatrien. Samtidig vil køkkenet i forhold til betjeningen af sygehuset i Svendborg have en fin beliggenhed i forhold til motorvejen.

Hvad er OPP

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor en privat entreprenør opfører i dette tilfælde et produktionskøkken. Efter opførelsen vedligeholder den private partner i et nærmere aftalt omfang bygningen og står for den tekniske drift af den. Ved udløb af kontrakten overdrager den private partner bygningen til i dette tilfælde Region Syddanmark.

Omkring køkkenet på Nyt OUH vil Region Syddanmark først senere lægge sig fast på, præcis hvilken OPP-model man vil tage i anvendelse.

Region Syddanmarks nye psykiatri-sygehus i Vejle, som er taget i brug, er opført som et OPP-projekt, og regionens erfaringer herfra er gode. Regionsrådet har også besluttet, at psykiatrien ved Nyt OUH skal bygges som et OPP-projekt.

Stephanie Lose, Villy Søvndal og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling i regionsrådet, da de er inhabile, fordi de sidder i bestyrelsen i nogle af de pensionskasser, der potentielt kan blive private partnere i OPP-projektet.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V