Skip til primært indhold

Sundhedshusene skal rumme flere regionale sundhedstilbud

Borgerne skal have adgang til flere regionale sundhedstilbud i de lokale sundhedshuse, og samarbejdet mellem de forskellige tilbud skal udvikles og styrkes, så borgerne i endnu højere grad oplever et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

I dag kan syddanske borgere besøge deres praktiserende læge, gå til fysioterapeut, få konsultationer hos en jordemoder eller få psykiatrisk hjælp i langt de fleste sundhedshuse.

Men fremover skal syddanskerne have adgang til endnu flere regionale sundhedstilbud, når de går ind ad døren i deres lokale sundhedshus. De skal for eksempel kunne gå til en ambulant kontrol for en kronisk sygdom eller gennemføre en videokonsultation med en speciallæge på et af de store sygehuse.      

Sundhedshusene skal også i endnu højere grad end tidligere være det sted, hvor nye samarbejder mellem region, kommune, praktiserende læger og sågar frivillige organisationer udvikles og prøves af. Og de skal danne rammen for det nære, sammenhængende sundhedsvæsen.

Det er nogle af grundtankerne i en ny strategi for udvikling af regionens sundhedshuse, som et stort flertal i regionsrådet godkendte på mødet 19. marts 2018. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod. Et ændringsforslag fra Enhedslisten om at styrke mulighederne for reelt tværfagligt samarbejde i sundhedshusene indgik i beslutningen.

Formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V) er glad for, at strategien nu er på plads:

- Formålet med det hele er, at borgerne skal have nem adgang til en lang række sundhedstilbud, og at de skal opleve gode, sammenhængende patientforløb. I sundhedshusene er de mange regionale og kommunale tilbud placeret dør om dør. Sundhedshusene kan også nedbryde barrierer – for eksempel er barrieren for at gå til psykolog lavere, hvis vedkommende bor i samme hus som lægen.

Behovene er forskellige

Det første syddanske sundhedshus blev taget i brug i 2011, og siden da er der skudt sundhedshuse op mange steder i regionen – som udgangspunkt der, hvor borgerne har langt til en akutmodtagelse.

Indtil nu er det primært alment praktiserende læger, jordemødre og lokalpsykiatri, som findes i sundhedshusene – side om side med de kommunale tilbud.

Der er allerede forsøg i gang med nye regionale tilbud i flere sundhedshuse rundt omkring, og arbejdet med at udvikle sundhedshusene bakkes nu op af den nye regionale strategi.

Men inden regionen beslutter, hvilke nye tilbud de enkelte sundhedshuse skal rumme, vurderer regionen i tæt samarbejde med den enkelte kommune, hvad der giver mening i lige netop det sundhedshus. For behovene for sundhedstilbud er meget forskellige, alt efter hvor i regionen man bor.

Udvalgsformand Bo Libergren siger: 

- Vi kan ikke bare lave en standardpakke, som vi tilbyder i alle vores sundhedshuse. Vi er nødt til at se på de lokale forhold og behov og så tilpasse funktionerne efter dem. Bor man for eksempel på Ærø, giver det rigtig god mening at have adgang til videokonsultation med en læge på Odense Universitetshospital, så man undgår en hel dags rejse til Odense. Bor man derimod tæt på et større sygehus, er det måske behovet for lokalpsykiatri i nærområdet, der vægter højere.

Det koster at udbygge og udvikle sundhedshusene

Det er ikke gratis at udvikle og udbygge sundhedshusene, og flere af husene er da også bygget for statslige kroner.

I 2018 har folketinget sat en pulje penge af til udvikling af sundhedshusene, som regioner og kommuner kan søge.

Region Syddanmark har i samarbejde med kommunerne ansøgt om puljepenge til udvikling af nye eller eksisterende sundhedshuse i Haderslev, Aabenraa, Tønder, Brørup og Fredericia. I april offentliggøres det, hvilke sundhedshuse der får penge. 

Fakta

Der er i dag 12 sundhedshuse i Region Syddanmark, hvor der som minimum både er kommunale funktioner og praktiserende læger. De er placeret i Varde, Ribe, Skærbæk, Fredericia, Brørup, Vojens, Toftlund, Bogense, Nordborg, Ærøskøbing, Marstal og Rudkøbing.
I Haderslev er der et sundhedshus på vej.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V