Skip til primært indhold

Størstedelen af de syddanske patienter er tilfredse med sygehusforløbet

Gode karakterer og en generel tilfredshed. Når de syddanske patienter skal vurdere deres sygehusforløb, er de overordnet set tilfredse, viser ny undersøgelse.

Langt de fleste syddanske patienter er godt tilfredse med det forløb, de har været igennem. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som offentliggøres i dag.

Ved undersøgelsen bliver fødende, somatiske og psykiatriske patienter spurgt til, hvordan de har oplevet deres forløb på sygehuset, og hvor tilfredse de er med det. 

Tilfredshed med rengøring

Cirka 66.000 planlagt ambulante, planlagt indlagte og akut indlagte patienter på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen.

Tilfredsheden blandt alle patientgrupper på de somatiske sygehuse i Syddanmark ligger samlet set over eller på niveau med landsgennemsnittet. Faktisk er mere end 8 ud af ti tilfredse eller meget tilfredse med det forløb, de har haft på sygehuset.

Patienterne peger blandt andet på, at de er godt tilfredse med den rengøring, de har oplevet på sygehuset. For de planlagt ambulante og planlagt indlagte er tilfredsheden med rengøringen over landsgennemsnittet.

Der er dog også plads til forbedringer. De planlagt ambulante patienter – der er den største patientgruppe – mener ikke, at de før deres besøg på sygehuset får nok information om, hvad der skal ske under besøget. På det punkt er tilfredsheden under landsgennemsnittet – men der er dog sket forbedring siden sidste år.

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Det er rigtig positivt, at tilfredsheden overordnet set er på niveau med eller over landgennemsnittet. Vi har haft stor fokus på rengøringen, blandt andet med jævnlige rengøringskontroller, derfor er det også dejligt at se, at det bliver mødt med tilfredshed. Til gengæld kan vi også se, at vi ikke er gode nok til at klæde patienten på, inden deres besøg på sygehuset. Det skaber tryghed for patienten at være velinformeret, så derfor er det et område, hvor vi skal have skærpet fokus.

Årets LUP indeholder en række temaspørgsmål om patientinddragelse. Her er særligt de akut indlagte patienter tilfredse med, hvor meget de er blevet inddraget.

Plads til partneren

De nybagte mødre i Region Syddanmark melder, at det er en god oplevelse af føde på fødeafdelingerne i regionen.

88,3 procent af de 1426 kvinder, der har svaret, siger, at de er meget positive eller positive over det samlede fødselsforløb. Det er over landsgennemsnittet.

Særligt er kvinderne tilfredse med, at der er plads til, at deres partner er til stede i det omfang, de har behov for.

Dog er der fortsat behov for at gøre kvinderne bedre forberedt på håndtering af amning. 23 procent af kvinderne svarer, at de slet ikke eller kun i ringe grad er blevet forberedt tilstrækkeligt.

Fortsat fokus på børn og unge

Igen i år viser tilfredshedsundersøgelsen, at langt de fleste patienter i Psykiatrien i Region Syddanmark har et positivt indtryk af patientforløbet.

De voksne ambulante patienter er den mest tilfredse gruppe. 85 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den kontakt, de har haft til den syddanske psykiatri, mens 73 procent af de indlagte voksne patienter i høj eller meget høj grad er tilfredse med forløbet. Begge dele er over landsgennemsnittet.

81 procent af de ambulante voksne patienter er i høj eller meget høj grad tilfredse med den information, de får om sygdom og behandling. Også i forhold til de øvrige patientgrupper er tilfredsheden på linje med landsgennemsnittet.

Psykiatrisygehuset arbejder på flere fronter for at sikre fyldestgørende information til både patienter og pårørende.

I den ambulante del af børne- og ungdomspsykiatrien er børn, unge og forældres tilfredshed på niveau med landsgennemsnittet. Til gengæld er tilfredsheden blandt de indlagte børn og unge – og deres forældre – en smule under landsniveau. Psykiatrien i Region Syddanmark kigger nærmere på de mulige årsager, som et led i opfølgningen på LUP.

Formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF) siger:

- Det er positivt at se, at rigtigt mange af patienterne i Psykiatrien i Region Syddanmark er tilfredse med den behandling, de modtager. Det resultat skulle vi gerne nå frem til i forhold til alle patientgrupper. Især børn og unge er en meget sårbar gruppe, hvor det er vigtigt at både barnet selv - eller den unge - og forældrene føler sig trygge og tillidsfulde i kontakten med psykiatrien.

Fakta om LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en national spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen gennemføres årligt på vegne af alle danske regioner. 

Cirka 75.000 syddanskere har haft mulighed for at deltage i LUP.

LUP gennemføres hvert år. Spørgeskemaerne, der er udsendt i forbindelse med denne LUP, er udsendt i efteråret 2017.

Se resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på www.patientoplevelser.dk

Yderligere oplysninger

APPFWU02V