Skip til primært indhold

Region Syddanmarks særlige pladser står klar 1. marts

Psykiatrien i Region Syddanmark har etableret 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, og medarbejderne står klar til at tage imod de borgere, som kommunerne visiterer, og som indlægges frivilligt i de særlige pladser.

Afsnit 05 – de særlige pladser – står klar 1. marts 2018, og de nyansatte medarbejdere glæder sig til at møde de kommende borgere.

Medarbejderne har i februar været igennem et intensivt introduktionsforløb, planlagt i samarbejde med kommunerne. Her har de fået viden om alt fra medicinhåndtering, rehabilitering og misbrugsbehandling til brugen af elektronisk patientjournal og psykiatri- og sociallovgivning.

Landets første særlige pladser

De 15 særlige pladser, som åbnes i Vejle, er de første ud af samlet 150 pladser på landsplan. Pladserne etableres på baggrund af nogle meget svære borgerforløb. Pladserne skal sikre, at nogle af landets svageste borgere med bl.a. svær psykisk sygdom, særlige sociale problemer, gentagne indlæggelser, potentielt misbrug og udadreagerende adfærd sikres en helhedsorienteret behandling, rehabilitering og støtte. Dette sikres ved en tværfaglig indsats med forventet ophold i de særlige pladser på mellem 3 og 6 måneder.

Stephanie Lose (V), formand for regionsrådet i Region Syddanmark, siger:

- Jeg glæder mig over, at vi nu er klar til at åbne dørene for første etape af dette særlige behandlingstilbud. Det er et nødvendigt tiltag, der gør det muligt for kommuner og region sammen at sikre hjælp og støtte til nogle af samfundets svageste borgere.

Også Thies Mathiasen (DF), formand for regionens psykiatri- og socialudvalget, glæder sig over, at psykiatrisygehuset nu er klar med de første særlige pladser:

- Det er flot af vores dedikerede medarbejdere, at de handler så hurtigt, at vi er den første region i Danmark, der kan åbne dørene for dette særlige afsnit og dermed modtage de borgere, der anvises.

Op til åbningen af afsnittet for de særlige pladser i Vejle har kommuner og region samarbejdet tæt – blandt andet via en regional styregruppe, hvor også patient- og pårørendeorganisationerne er repræsenteret.

Det er kommunerne, der visiterer patienter til de særlige pladser. Det sker via et visitationsforum med repræsentanter fra kommunerne og psykiatrisygehuset.

Endnu ingen patienter

Psykiatrisygehuset har endnu ikke navngivne borgere til de særlige pladser.

- Det har naturligvis hele tiden været ambitionen at have visiterede borgere til de 15 pladser pr. 1. marts 2018, men det har samtidig været en vurdering, at det vil tage noget tid at få den nye konstellation løbet i gang. Tilbuddet er frivilligt for borgerne, og vi ved fra dialog med de syddanske kommuner, at det kan være vanskeligt at motivere udsatte borgere til frivillig behandling, siger Stephanie Lose.

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør i psykiatrisygehuset i Region Syddanmark, siger:

- Vi står klar til at sikre det bedste samarbejde omkring hver eneste borger. Medarbejderne skal fortsat være motiveret, selv om der potentielt kan gå lidt tid, inden de 15 pladser er fyldt op. Der er således planlagt yderligere kompetenceudvikling og praktikforløb på andre psykiatriske afsnit i den første tid. Det er samtidig indarbejdet i vagtplanerne, at der i den første periode ikke skal være maksimal bemanding på afsnittet i Vejle.

Fakta

  • Region Syddanmark etablerer 1. marts 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og senere på året yderligere pladser i Esbjerg.
  • Patienter visiteres af kommunerne og indlægges frivilligt i en periode på mellem tre og seks måneder.
  • Kommunerne betaler en takst på 3.836 kroner i døgnet for en indlæggelse på en særlig plads.
  • Der er oprettet en hjemmeside, hvor kommunerne og andre interessenter kan finde fakta, formularer med videre - http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm506592.
  • Det er en folketingsbeslutning, at 150 pladser skal oprettes og drives på landsplan i et samarbejde mellem de enkelte regioner og kommunerne. Loven blev vedtaget i juni 2017.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose (V), formand for regionsrådet i Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Thies Mathiasen (DF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør for psykiatrisygehuset, mobil 29 17 70 35

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V