Skip til primært indhold

Nye en- og to-sengsstuer på Vejle Sygehus

Fra næste efterår kan hjertepatienter på Vejle Sygehus se frem til at blive indlagt på en- eller to-sengsstuer , og palliative patienter kan tilbringe den sidste tid på enestuer. Regionsrådet besluttede forleden at bevilge penge til første etape af renoveringen af sengeafsnittene på Vejle Sygehus.

Renoveringen betyder 12 nye enestuer og otte nye to-sengsstuer på hjertemedicinsk sengeafsnit og 10-12 nye enestuer til palliative patienter. Alle de nye sengestuer bliver indrettet med eget bad og toilet. Renoveringen bliver det første skridt, Region Syddanmark tager i moderniseringen af alle sengestuer på Vejle Sygehus.

Ombygningen kommer i alt til at koste knap 26 mio. kr., og regionsrådet bevilgede pengene på regionsrådsmødet mandag. Dette første skridt i renoveringen af sengeafsnittene på Vejle Sygehus er aftalt i regionsrådets budgetforlig for 2018.

Formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Enestuer bliver standard på vores fire nye store akutsygehuse rundt om i regionen. Den standard vil vi gerne udbrede til vores andre sygehuse. Vi bruger mange kræfter og penge på akutsygehusene, men i regionsrådet er vi samtidig enige om, at vi også skal have øje for vores øvrige sygehuse. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan indrette de første hele sengeafsnit med en- og to-sengsstuer på sygehuset i Vejle.

Fælles toilet og bad

De sengeafsnit, som skal renoveres, er i dag hovedsageligt indrettet med tre- og fire-sengsstuer, hvor patienterne på stuerne deles om et toilet. Typisk for de eksisterende sengeafsnit er fællesbad på gangene.

Sengeafsnittene befinder sig i bygninger opført i 1960erne og 70erne, som løbende er blevet renoveret, uden at man har ændret på antallet af senge på stuerne.

Færre senge på sygehuset i fremtiden

I dag er der i alt 219 senge på Vejle Sygehus. Foreløbige beregninger viser, at en modernisering af de resterende sengeafsnit på sygehuset, så de også indrettes til en- og to sengsstuer, vil koste mellem 60 og 70 mio. kr. En modernisering af sengeafsnittene vil betyde færre senge på sygehuse og vil ske i takt med at behovet for sengepladser falder, og i takt med at regionen kan finde pengene til renoveringen.

Byggestart på de nye en- og to-sengsstuer til hjertepatienter og til palliative patienter er sat til maj måned i år, så de nye stuer kan stå klar til næste efterår.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V