Skip til primært indhold

Startskud til nyt nationalt samarbejde inden for sundhedsinnovation

De regionale klynger inden for sundhedsområdet har underskrevet en hensigtserklæring om at skabe en national organisation inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Den tager afsæt i nærhed til behov, viden og vækstlaget af innovatører, iværksættere og virksomheder i hele landet. Det vil styrke virksomhederne i den globale konkurrence.

Det går stærkt inden for udviklingen af morgendagens sundheds- og velfærdsteknologi, og den globale konkurrence er benhård. Det kræver, at de danske virksomheder er med helt fremme, når det gælder innovation.

Derfor vil de regionale klyngerorganisationer Life Science Innovation North Denmark, MedTech Innovation Consortium, Copenhagen Healthtech Cluster og Welfare Tech forstærke de regionale indsatser med en landsdækkende organisation under navnet Danish Healthtech. Dette sker efter længere tids dialog mellem de fire klyngeformænd, der alle er repræsentanter fra erhvervslivet.

Letter livet for virksomheder

Ved at samle aktiviteter inden for sundheds- og velfærdsteknologi bliver det lettere for virksomhederne at få adgang til viden og de rette tilbud. Samarbejdet vil styrke det dynamiske samspil mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder og det offentlige og give international gennemslagskraft med udspring i den nærhed, der skaber relationer og tillid som grundlag for at virksomheder, kommuner og sygehuse kan udvikle løsninger, der giver gevinst for borgere, patienter og vækst i virksomheder.

Styrker vækst og gavner samfund

På den måde vil den nye landsdækkende klyngeorganisation bidrage til, at små og mellemstore virksomheder fortsat kan skabe en stærk sundheds- og velfærdsindustri i Danmark. En industri, som bidrager til vækst og beskæftigelse, som styrker virksomhedernes muligheder for eksport og gavner de offentlige ydelser inden for social- og sundhedsområdet til glæde for borgerne og samfundet.

Samtidig spiller samarbejdet mellem klyngeorganisationerne også ind i både regeringens og regionale aktørers ønske om færre klyngeorganisationer.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, udtaler:

- Jeg er meget glad for, at klyngeorganisationerne på området for sundheds- og velfærdsteknologi har til hensigt at etablere en fælles national organisation. Det er både ambitiøst og visionært, at organisationerne sætter sig i spidsen for at forenkle. Det vil blive til stor gavn for virksomheder i hele landet.

Citater fra de fire bestyrelsesformænd for klyngerne:

- Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi er blevet mere modent så en landsdækkende organisation er den bedste måde at hjælpe vores medlemmer fra private, offentlige og videnorganisationer. Samarbejdet vil stille os bedre herhjemme og i udlandet.

- Vi skal bygge videre på den succes de regionale klynger har, og gøre brug af den viden og de kompetencer, der er regionalt i et nationalt samarbejde. Dermed kan vi styrke forløsningen af det potentiale Denmark har på sundhedsområdet.

- Samarbejde med hospitaler og kommuner er vigtigt for udvikling og test af nye teknologier, der kan afsættes internationalt. Gennem et landsdækkende samarbejde kan vi styrke den ambition og de regionale virksomheders vækstmuligheder.

- Copenhagen Healthtech Cluster hilser en national klyngeorganisation med udgangspunkt i de regionale styrkepositioner velkommen. Det er vigtigt, at det er nemt for virksomhederne at navigere indenfor sundheds og velfærdsområdet, og det vil ske med denne forenkling. Det vil sikre én indgang for virksomhederne, samt sikre at initiativer koordineres på tværs af landet, så duplikering undgås og danske nationale og regionale styrkepositioner udbygges.

For yderligere oplysninger:

Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82
Bestyrelsesformand for Welfare Tech, direktør Jens Ole Pedersen, Philips Danmark A/S, mobil 20 34 01 80
Bestyrelsesformand for Life Science Innovation North Denmark, CEO Jørgen Hansen, Mermaid Care A/S, mobil 31 23 30 80
Bestyrelsesformand for MedTech Innovation Consortium, CEO Peter Mørch Eriksen, Bioporto A/S, mobil 51 99 66 00
Bestyrelsesformand for Copenhagen Healthtech Cluster, investor Jørgen Bardenfleth, mobil 20 27 07 07

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V