Skip til primært indhold

Ny sygeplejefaglig direktør på OUH

Mathilde Schmidt-Petersen bliver ny sygeplejefaglig direktør på OUH – Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling M/FAM på sygehuset i Svendborg og tiltræder 15. juni 2018.

OUH – Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus får ny sygeplejefaglig direktør. 45-årige Mathilde Schmidt-Petersen tiltræder stillingen 15. juni 2018, hvor hun tager over efter Judith Mølgaard, som går på pension.

Mathilde Schmidt-Petersen er uddannet sygeplejerske og har desuden en masteruddannelse i ledelse. Hun blev ansat som sygeplejerske på sygehuset i Svendborg i 1997 og har de seneste år arbejdet som oversygeplejerske. Først på sygehusets Geriatrisk Afdeling og siden hen på Medicinsk Afdeling M/FAM, der foruden de medicinske områder også består af sygehusets fælles akutmodtagelse. Afdelingen har flere end 400 medarbejdere. De sidste par år har Mathilde Schmidt-Petersen også været en del af OUH’s overordnede forbedringsledelse.

Flytning til Nyt OUH venter forude

I sin nye stilling får Mathilde Schmidt-Petersen, sammen med de øvrige fem direktører i direktionen, det overordnede ansvar for ledelsen af hele OUH – Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus. Sygehusenheden er den største af Region Syddanmarks fire sygehusenheder og ét af Danmarks største sygehuse.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:

- Det glæder mig at kunne byde velkommen til Mathilde Schmidt-Petersen i OUH’s direktion. Der venter store vigtige opgaver forude – ikke mindst flytningen til Nyt OUH i 2022. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har et stærkt hold i direktionen, som samarbejder og supplerer hinanden godt. Jeg er sikker på, at Mathilde kan bidrage positivt til det samarbejde. 

Fokus på patienter, sygeplejefaglig udvikling og trivsel

Som sygeplejefaglig direktør får Mathilde Schmidt-Petersen blandt andet et særligt ansvar og fokus i forhold til OUH’s arbejde med ambitiøse patientforløb og den sygeplejefaglige udvikling.
Administrerende sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen, siger:

- Jeg glæder mig til direktionssamarbejdet med Mathilde. Hun har både lang erfaring med sygeplejefaget og med ledelse. Og så er hun meget optaget af sammenhængene imellem at gøre det rigtige for patienterne og medarbejdernes trivsel – noget, der også bliver vigtigt, når vi skal finde os til rette i de nye rammer på Nyt OUH. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi får stor glæde af Mathildes kompetencer.

Flere spændende fremtidsperspektiver

Mathilde Schmidt-Petersen glæder sig til at tiltræde stillingen og til at blive en del af direktionen på OUH:

- Jeg ser frem til at arbejde videre med de muligheder, som Nyt OUH giver os – i samarbejde med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. Samtidig er vi ved at udvikle Svendborg Specialsygehus. Også her er der spændende fremtidsperspektiver, der både vil gavne patienterne og skabe attraktive arbejdsområder for personalet. Som sygeplejefaglig leder har min drivkraft altid været at skabe gode muligheder og betingelser for patienterne og samtidig et godt arbejdsmiljø for personalet.

Privat bor Mathilde Schmidt-Petersen i Svendborg med sin mand og tre børn.

Foto af Mathilde Schmidt-Petersen.

Fakta

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 6,6 milliarder kroner. OUH har godt 8.500 medarbejdere fordelt på matriklerne i Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø.

Mathilde Schmidt-Petersen kommer som direktør til at udgøre den øverste ledelse på OUH sammen med administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, lægefaglig direktør Michael Dall, lægefaglig direktør Peder Jest, lægefaglig direktør Kim Brixen og direktør Torben Hedegaard Jensen, der også har et særligt ansvar for byggeriet af Nyt OUH.

Mathilde Schmidt-Petersen kommer til at referere til regionsdirektør Jane Kraglund.

Der var 15 ansøgere til stillingen.

Mathilde Schmidt-Petersen (45 år):

Mathilde Schmidt-Petersen er uddannet sygeplejerske på Svendborg Sygeplejeskole i 1997 og har siden da været ansat på sygehuset i Svendborg. Først som sygeplejerske på Medicinsk Afdeling og derefter som afdelingssygeplejerske i samme afdeling.

Siden 2014 har hun fungeret som oversygeplejerske først på Geriatrisk Afdeling og de sidste par år på Medicinsk Afdeling M/FAM i Svendborg.

I 2003 tog Mathilde Schmidt-Petersen orlov fra sit arbejde i et år for at arbejde med implementering af den elektroniske patientjournal MediCare.

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, telefon 28 99 32 40

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, telefon 20 28 20 71

Ny sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen, Odense Universitetshospital, telefon 22 88 54 98
 

Kontaktoplysning

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V