Skip til primært indhold

Tolkecenter Syddanmark slår tolkestillinger op

Region Syddanmarks kommende tolkecenter, Tolkecenter Syddanmark, begynder at tage form. Lederen er fundet, og nu er de første tolkestillinger slået op. Tolkene vil få opgaver i hele regionen.

Region Syddanmark er som landets første region godt i gang med at etablere eget tolkecenter.

Tolkene skal stå for tolkning på regionens sygehuse, og arbejdet med at etablere centeret er nu nået dertil, at de første tolkestillinger er slået op i Region Syddanmarks jobportal. Tolkene skal fortrinsvis tolke via video, som regionen i forvejen har gode erfaringer med.

Formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Jeg er sikker på, at både patienter, pårørende og personale kommer til at opleve et løft i kvaliteten, når tolkecenteret kommer i gang. I tolkekorpset har vi selv indflydelse på, hvem vi ansætter, og hvilke krav vi vil stille til dem i form af uddannelse og sprogkundskaber, så derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er så langt, at centeret kan begynde at ansætte medarbejdere og få driften i gang.

Kvalitet giver tryghed

Tolkecenteret ligger på Sygehus Lillebælt i Kolding, og formålet med tolkecenteret er at forbedre kvaliteten af tolkningen for at undgå fejlbehandlinger eller forsinket diagnostik på grund af sproglige misforståelser.

Regionsrådet besluttede at oprette tolkecenteret i kølvandet på, at Region Syddanmark i 2016 måtte annullere en aftale med firmaet Tolke Danmark Aps, der ellers skulle have stået for tolkningen i regionen.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det er helt afgørende, at kvaliteten af tolkningen er helt i top, så både patienter, pårørende og personale kan være helt trygge ved situationen. Vi ved, at mangelfuld tolkning kan lede til fejlbehandling eller forlængelse af patientens udrednings- og behandlingsforløb, og derfor glæder jeg mig over, at der kommer styr på hele området. At vi får en frisk start med dedikerede og professionelle tolke.

Sprogtest og undervisning

I forbindelse med ansættelsesprocessen skal kandidater gennemføre en sprogtest i dansk og på tolkesproget.

De skal desuden undervises i tolkning i sundhedsvæsenet, som blandt andet indeholder tolkeetik, professionel tolkeadfærd samt basalt kendskab til sundhedsvæsenet og de mest almindelige sygdomme.

Søger fastansatte og vikarer

Regionen søger i første omgang tolke til fastansættelse indenfor arabisk, farsi, bosnisk, somali, tyrkisk og polsk og tilkaldevikarer indenfor urdu, mandarin, serbisk og russisk.

Stillingerne kan søges via Region Syddanmarks jobportal, hvor der løbende vil blive slået stillinger op på flere sprog.

Tolkecenteret forventes at komme i drift fra 1. november 2018 for Sygehus Lillebælt, og vil derefter blive udbredt til de øvrige sygehuse i begyndelsen af 2019.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V