Skip til primært indhold

Syddanske sygehuse har fortsat fokus på rengøring

Region Syddanmarks markante fokus på hygiejne og herunder rengøringen på sygehusene fortsætter ufortrødent. Den seneste gennemgang af rengøringen viser, at niveauet fortsat er højt, men at der fortsat er steder, hvor man kan blive bedre.

Rengøring og hygiejne på sygehusene har over en lang årrække været i fokus i Region Syddanmark, og der er sat mange initiativer i gang. Region Syddanmark er således en af frontløberne på området.

Et af disse initiativer er en halvårlig rengøringskontrol, hvor regionens fem sygehusenheder bliver kontrolleret for, om rengøringen er i orden.

De nyeste kontroller fra foråret viser, at niveauet er højt, men at der fortsat er steder, hvor man skal blive bedre.

Eksternt firma kontrollerer rengøringen

Kontrollerne bliver foretaget af et eksternt firma, Dansk Servicerådgivning, der undersøger kvaliteten af rengøringen på sygehusene.

Det eksterne firma kontrollerer sygehusenes lokaler i henhold til to fagligt anerkendte standarder kaldet DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

Langt hovedparten af rengøringen på sygehusene foretages af professionelt rengøringspersonale, mens en mindre del foretages af sundhedspersonale. Sundhedspersonalet rengør typisk medicinsk udstyr som anæstesiudstyr, scanningsudstyr eller mere ordinære rullevogne med plejeudstyr.

Flotte resultater fra rengøringspersonalet

Generelt leverer rengøringspersonalet endnu engang en rigtig flot indsats, og det glæder sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S):

- Rengøringspersonalet har formået at levere rengøring på et højt niveau, og jeg er meget tilfreds med at se deres udvikling. Der er alt mulig grund til at rose rengøringspersonalets indsats og arbejde med at forbedre sig.

Desværre lever sundhedspersonalets rengøring ikke helt op til standarden. Det betyder, at OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland ikke består kontrollen vedrørende den ene af de to standarder, som regionen kontrollerer efter. Den såkaldte DS 2451-10.

Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrien består begge kontroller.

Der skal forbedringer til hos sundhedspersonalet

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen vurderer ikke, at der er behov for yderligere initiativer, men han forventer, at rengøringstallene bliver bedre.

- Vi har fået en tilbagemelding fra sygehusene om, at de kan håndtere opgaven, men at det tager tid at komme op på det ambitionsniveau, som vi i fællesskab har sat os. Det respekterer vi og lytter til, og derfor forventer jeg også, at sygehusene løfter niveauet.

Han opfordrer dog sygehusene til at søge inspiration hos Sydvestjysk Sygehus, der har gang i en god udvikling på området.

Samtlige sygehuse, der ikke bestod kontrollen, har sat gang i et forbedringsarbejde for at rette op på manglerne.

Fakta:

Region Syddanmark gennemfører to gange årligt rengøringskontroller på samtlige syddanske sygehuse.

Kontrollerne bliver foretaget af det eksterne firma, Dansk Servicerådgivning.

Resultaterne fra foråret 2018 viser følgende:

  • Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 199. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99,50.
  • Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99.
  • Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 198. Det svarer til en godkendelsesprocent på 99.
  • Godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 189. Det svarer til en godkendelsesprocent på 94,50.
  • Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 315 lokaler består 304. Det svarer til en godkendelsesprocent på 96,51.
  • Ikke godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 315 lokaler består 285. Det svarer til en godkendelsesprocent på 90,48.
  • Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 197. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,50.
  • Ikke godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 179. Det svarer til en godkendelsesprocent på 89,50.
  • Godkendt kontrol af DS/INSTA 800 - Ud af 200 lokaler består 197. Det svarer til en godkendelsesprocent på 98,50.
  • Ikke godkendt kontrol af DS 2451-10 - Ud af 200 lokaler består 181. Det svarer til en godkendelsesprocent på 90,50.

Yderligere information:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00

Afdelingschef Mads Haugaard, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark, telefon 29 20 19 84

Kontaktoplysning

APPFWU02V