Skip til primært indhold

Region Syddanmark med i fælles turismeplan for Vestkysten

Vestkysten skal udvikles til at være en af de førende kystdestinationer i Europa og nå 23 mio. overnatninger i 2025. Region Syddanmark er med til at finansiere den nye udviklingsplan for turismen i Vestjylland og arbejder derudover igennem Destination Sydvestjylland tæt sammen med Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner om udviklingen af attraktive destinationsbyer.

Den danske vestkyst trækker allerede millioner af turister og sikrer en omsætning på et tocifret milliardbeløb. Men potentialet er slet ikke indfriet endnu. Derfor har en række parter bestående af de 11 vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme i dag offentliggjort en plan, som skal give Vestkysten et kvalitetsløft.

Målet er at øge omsætningen til 22 milliarder kroner og antallet af overnatninger til 23 millioner i 2025.

- Vi har en ambition om at få Vestkysten som feriedestination op i den europæiske superliga, og det kræver, at vi i samarbejde med kommunerne får skabt mere attraktive og spændende destinationsbyer, samtidig med at vi får udvidet og udviklet nye overnatningsmuligheder, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der også er formand for Syddansk Vækstforum.

Langs Vestkysten er feriehusturismen dominerende med en andel på 66 pct., men især unge turister efterspørger alternative overnatningsmuligheder.

- Destinationerne er præget af relativt små sommerhuse fra før 1980 og alt for mange campingpladser, der ikke er blevet moderniseret. Så der er klart brug for fornyelse inden for overnatningsmulighederne, og derudover trænger infrastrukturen til og fra destinationerne også til et kvalitetsløft, påpeger Stephanie Lose.

Ensidige overnatningstilbud

Flere end hver tredje af de destinationer, der forhåbentlig kan se frem til et løft over de kommende år, ligger i Region Syddanmark. Fx efterlyser turisterne i de populære feriehusområder Henne og Blåvand i Varde Kommune flere naturoplevelser, flere aktivitetsmuligheder ved strandene og et stærkere kultur- og byliv i destinationsbyerne.

På Fanø skal Hotel Fanø Bad genetableres, og der er brug for mere eventturisme i stil med de velbesøgte drage- og strikkefestivaler.

Udviklingsplanen skal være startskuddet til et øget investeringsniveau på Vestkysten. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, som kan give øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser, bymiljøer og overnatningsmuligheder.

- Vi har i regionen med markedsføringssamarbejdet FOMARS vist, at det sagtens kan lade sig gøre at øge synligheden i Europa og samtidig tiltrække offentlige og private midler til at give destinationerne et tiltrængt kvalitetsløft. Nu skal vi bare have gjort det samme langs hele Vestkysten, siger Stephanie Lose.

Region Syddanmark har over de senere år også støttet flere events og koncepter i fx Naturpark Vadehavet via Kulturpuljen.

Fakta om Udviklingsplan for Vestkysten:

Udviklingsplanen indeholder i alt fem indsatsområder og 19 konkrete tiltag:

  1. En samlet destination – bundet sammen af et stærkt brand og en god turismeinfrastruktur
  2. Stærke feriesteder – stærke og levende kystbyer og destinationer med volumen og liv året rundt
  3. Naturen som hovedattraktion – og med endnu bedre adgang til oplevelserne
  4. Differentieret overnatningskapacitet – mere variation i tilbuddene
  5. Strategisk investeringsfremme – målrettet og professionel indsats for at tiltrække flere investorer.

Partnerskab for Vestkystturisme har stået for udarbejdelsen af planen med assistance fra BARK Rådgivning og Norrøn arkitekter.

Planen er finansieret af:

  • 11 kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner
  • 3 regioner: Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark
  • Realdania
  • Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om Udviklingsplan for Vestkysten

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V