Skip til primært indhold

Opgavefordelingen mellem de sønderjyske sygehuse er på plads

Regionsrådet vedtog i dag en rammeplan for, hvordan opgaverne skal fordeles mellem de tre sygehuse i Aabenraa, Sønderborg og Tønder, der tilsammen udgør Sygehus Sønderjylland, når sygehuset i Aabenraa er endeligt udbygget i 2020.

Hovedtrækkene i opgavefordelingen mellem de tre sønderjyske sygehuse har længe været på plads – akutsygehuset i Aabenraa skal tage sig af de akutte patienter, specialsygehuset i Sønderborg skal først og fremmest tage sig af ambulante patienter, og sammedagssygehuset i Tønder skal tage sig af patienter, som kan behandles og sendes hjem samme dag.

Nu hvor akutsygehuset i Aabenraa snart står helt færdigt, har regionsrådet vedtaget en præcis plan for arbejdsfordelingen mellem de tre sygehuse. Planen lægger blandt andet fast, at den medicinske behandling af sønderjyske hjertepatienter kommer til at foregå i Aabenraa, og den medicinske behandling af kræftpatienter kommer til at foregå i Sønderborg.

Yderligere renoveringer af sygehuset i Sønderborg

For sygehuset i Sønderborg betyder rammeplanen blandt andet, at der skal renoveres for yderligere 60-70 mio. kr. på sygehuset udover de knap 300 mio. kr., som allerede enten er gennemført eller planlagt. Planen indebærer også, at alle eksisterende bygninger i den nuværende hovedbygning på sygehuset kommer i anvendelse. Det betyder, at alle sygehusets fire ”tårne” kommer i brug. Gigthospitalet flytter ind på sygehuset i det ene tårn senere i år.

Et vigtigt element på Sønderborg Sygehus bliver ambulatorietorvet, hvor ambulatorierne flyttes ”ud af afdelingerne” og placeres samlet omkring sygehusets indgangsparti, så der er let adgang for patienterne. Samtidig vil profilen for Sønderborg Sygehus styrke udviklingen af de nære sundhedstilbud i samarbejde med Sønderborg kommune, hvor for eksempel indsatsen for kronikere og rehabilitering udgør naturlige og nødvendige samarbejdsflader mellem kommune og sygehus.

Formand for regionens sundhedsudvalg Poul-Erik Svendsen (S) siger:
- Sygehusene i Tønder, Sønderborg og Aabenraa har hver sin rolle og udgør tilsammen en stærk helhed med udgangspunkt i lokale forhold. Med beslutningen giver vi hvert af de tre sygehuse en skarp profil og skaber dermed et solidt fundament for den videre udvikling af de tre sygehuse i Sygehus Sønderjylland.

PET/CT-scanner på sygehuset i Aabenraa

Som en del af den nye rammeplan er det nu også lagt fast, at akutsygehuset i Aabenraa får en PET/CT-scanner, som bliver placeret i en ny bygning ved sygehuset. PET/CT-scannere er en avanceret scanner, der kan give meget detaljerede og præcise oplysninger om for eksempel eventuelle kræftforekomster eller betændelsestilstande i kroppen. På nuværende tidspunkt har Region Syddanmark PET/CT scannere på sygehusene i Odense, Vejle og Esbjerg. Scanneren i Aabenraa bliver den første PET/CT-scanner i Sønderjylland.

Formand for anlægs-og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S) siger:
- Den rammeplan for Sygehus Sønderjylland, vi nu har vedtaget, sikrer, at sygehuset fortsat kan være i forreste række, når det handler om den behandling sygehuset kan tilbyde de sønderjyske patienter. Det er PET/CT-scanneren et eksempel på. Og de fortsatte investeringer på sygehuset i Sønderborg gør, at sygehuset kan fortsætte sin udvikling som et vigtigt og bæredygtigt sygehus i den samlede syddanske sygehusstruktur.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V