Skip til primært indhold

Akuthjælper-app klar til at blive taget i brug

Syddanske førstehjælpere kan inden længe blive tilknyttet Region Syddanmarks vagtcentral og dermed blive kaldt ud til hjertestop i nærheden af, hvor de befinder sig. Der har været tekniske udfordringer med den akuthjælper-app, som skal kalde førstehjælperne ud, men problemerne er nu ifølge leverandøren FirstAED løst.

De første minutter er helt afgørende, hvis du falder om med et hjertestop.

Er der en førstehjælper i nærheden, som kan træde til med en såkaldt hjertelungeredning, har du langt større sandsynlighed for at overleve, end hvis der ingen er. Én ud af otte overlever et hjertestop, hvis de modtager hjertelungeredning, inden ambulancen kommer, mens kun én ud af 30 overlever uden førstehjælpsindsats.   

Det syddanske regionsråd besluttede i juni 2017 at iværksætte projekt ”Danmark redder liv” for at rekruttere nye frivillige førstehjælpere, som kan rykke ud ved hjertestop.

Målet er 1.600 nye syddanske førstehjælpere

”Danmark redder liv” gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælp, Region Sjælland og FirstAED. Projektet går ud på, at Dansk Folkehjælp uddanner frivillige i førstehjælp, hvorefter de frivillige har mulighed for at blive knyttet direkte op på regionenes vagtcentraler via akuthjælper-appen.

Målet er at rekruttere 1.600 nye frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark, som kan kaldes ud til hjertestop eller situationer, der kan udvikle sig til hjertestop.

Antallet af personer, der er i live 30 dage efter et hjertestop, som fandt sted uden for et sygehus, er steget fra 146 personer i 2002 til 515 personer i 2014. Formålet med de mange frivillige førstehjælpere er at hæve antallet af borgere, som overlever et hjertestop yderligere.

Region har ventet på en velfungerende app

Der har undervejs været udfordringer med den akuthjælper-app, som skal kalde førstehjælperne ud. Test har vist, at telefoner ikke i alle tilfælde blev aktiveret, mens der i andre tilfælde var tekniske problemer med udkaldet. Derfor har regionen holdt igen med at udbrede den nye førstehjælperordning.

Formand for Det præhospitale udvalg Mads Skau (V) forklarer hvorfor:

- Det har været vigtigt for os, at app’en virkede, før vi søsatte den nye ordning. Førstehjælperne skal have tiltro til, at de bliver kaldt ud, når naboen eller andre i nærområdet har brug for hjælp, så de har lyst til og mod på at melde sig og blive ved med at være førstehjælpere.

De sidste fejl skal rettes undervejs

FirstAED, som er leverandør af akuthjælper-app’en, melder, at de har løst de problemer, der tidligere har været.

Mads Skau (V) er glad for, at den nye ordning endelig kan komme i gang:

- FirstAED har arbejdet intenst og seriøs på at løse de tekniske udfordringer og har nu opfordret os til at lade flere brugere benytte systemet. Vi har samme ønske om fremdrift i projektet og vil gerne i gang med at tilknytte de mange frivillige førstehjælpere, der allerede står klar.
600 førstehjælpere kommer i gang

I første omgang vil godt 600 syddanske førstehjælpere, som allerede er godkendt som førstehjælpere i ”Danmark redder liv”, blive koblet på udkaldssystemet. Det vil ske i disse dage.

Det betyder, at førstehjælpere, der befinder sig tæt på personen med hjertestop, helt automatisk bliver kaldt ud. Samtidig giver vagtcentralen ambulancen besked om at rykke ud. I starten vil der ikke være så mange førstehjælpere at kalde, men efterhånden vil der komme flere førstehjælpere fordelt ud over regionen.

Akuthjælpere skal også kunne koble sig på ordningen

Regionen har allerede aftaler med cirka 500 akuthjælpere, som er tilknyttet regionens akutberedskab via 23 akuthjælper-/nødbehandlerordninger. Næste skridt bliver, at de også kan tilmelde sig ordningen. Dermed vil de kunne blive kaldt ud som førstehjælpere overalt i regionen og ikke kun i deres lokalområder, som det er tilfældet i dag.

Akuthjælperne dækker de områder af regionen, hvor det tager længst tid for ambulancen om at komme frem, og de rykker ud til både sygdom og ulykker.

Fakta

I Region Syddanmark er der cirka 800 registrerede hjertestop om året udenfor et sygehus.
”Danmark redder liv” er et supplement til indsatsen med ambulancer, akutlægebil, akutbil og/eller akutlægehelikopter. Der sendes altid professionel hjælp ved hjertestop, og ordningerne med akuthjælpere/nødbehandlere fortsætter uændret i de områder af regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder at komme frem.

Projekt ”Danmark redder liv” kører først i en projektperiode, hvorefter der tages stilling til om det skal føres videre.

Region Syddanmark har skudt 1.055.000 kroner i samarbejdet.

Der er i dag den 25. juni 2018 820, der har søgt om at blive førstehjælpere i projekt ”Danmark redder liv” i Region Syddanmark og lever op til de uddannelsesmæssige krav om at blive førstehjælpere:

  • 230 mangler at få underskrevet frivillighedsaftale og få børneattest på plads (betingelse for at få adgang til udkaldsapp)
  • 590 har fået adgang til udkaldsapp.  (448 har hentet udkaldsapp og kan udkaldes, mens 142 endnu ikke har hentet udkaldsapp)

Yderligere oplysninger

APPFWU01V