Skip til primært indhold

Thies Mathiasen fortsætter som formand for Psykiatri- og socialudvalget

Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg har på dagens møde udpeget Thies Mathiasen (DF) til formand og Morten Brixtofte Petersen (R) til næstformand.

61-årige Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti er klar til endnu en omgang som formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.

Det står klart, efter udvalget i dag holdt konstituerende møde. Mødet fandt sted umiddelbart efter regionsrådsmødet, hvor Psykiatri- og socialudvalget blev nedsat som et af de 9 stående udvalg.

Den genvalgte formand sætter gerne ord på de områder, der står højst på hans dagsorden for de kommende fire år. Han siger:

- Der er mange ting at tage fat på – men skal jeg pege på tre hovedområder, så er det helt klart, at vi har en stor opgave i forhold til at styrke samarbejdet med kommunerne, så borgerne i højere grad oplever, at der er sammenhæng på tværs, og at de ikke falder mellem to stole. Vi vil også arbejde for, at børn og unge får hurtig hjælp, hvis de får psykiske problemer,og så skal arbejdet med at nedbringe tvang i psykiatrien følges tæt. 

Mere lighed i sundhed

Psykiatri- og socialudvalget tæller 9 medlemmer, og udvalget skal blandt andet udarbejde forslag til strategier, planer og politikker. Det har også ansvar for at følge op på de service- og kvalitetsmål, der er fastlagt af regionsrådet.

Konkret er det eksempelvis ulighed i sundhed, udredningsgaranti, mindre tvang i psykiatrien og kvaliteten i tilbuddene, som udvalget beskæftiger sig med. Og så er der de borgere, der slet ikke får den hjælp, de burde have. Den gruppe skal også have mere opmærksomhed fra udvalgets side, mener Thies Mathiasen:

- Der er en gruppe mennesker, som vi har svært ved at nå i dag. Det er dem, der både har en psykisk sygdom og et misbrug. De falder igennem systemet og står helt udenfor, for de søger ikke hjælp eller går til læge. Dem så jeg gerne, at vi kunne gøre mere for, for her kan man virkelig snakke om at skabe mere lighed i sundhed, siger han.

Udvalgets medlemmer

Psykiatri- og socialudvalget består af:

  • Thies Mathiasen (DF), formand
  • Morten Brixtofte Petersen (R), næstformand
  • Ulrik Sand Larsen (V)
  • Mette Bossen Linnet (V)
  • Gitte Frederiksen (V)
  • Pia Tørving (S)
  • Bente Gertz (S)
  • Anne-Marie Palm-Johansen (DF) 
  • Vicky Lorenzen (SF)

Fakta om Thies Mathiasen

Thies Mathiasen har siddet i regionsrådet for Dansk Folkeparti siden 2010. Han er 2. næstformand for Region Syddanmark og har siden 2014 været formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.

Ved siden af sit politiske hverv driver Thies Mathiasen en klinik i Haderslev, hvor han tilbyder akupunktur og idrætsterapi.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V