Skip til primært indhold

Søren Rasmussen valgt til formand for Udvalget for regional udvikling

Ved konstitueringen i dag valgte Udvalget for regional udvikling at pege på Søren Rasmussen (DF) til formand.

Udvalget for regional udvikling konstituerede sig umiddelbart efter dagens regionsrådsmøde i Region Syddanmark, hvor det blev besluttet, at Udvalget for regional udvikling skal være et af ni stående udvalg. Her valgte udvalget at pege på Søren Rasmussen (DF) som ny formand. Næstformand bliver Preben Jensen (V).

Den nyudnævnte formand Søren Rasmussen siger:

- Jeg glæder mig virkelig til arbejdet som formand for Udvalget for regional udvikling. Jeg vil bestræbe mig meget på at sikre et bredt samarbejde, både politisk men sandelig også med de mange samarbejdspartnere og borgerne i Region Syddanmark. Jeg vil lægge vægt på, at vi i videst muligt omfang kan tilgodese alle dele af regionen, synliggøre vores arbejde og inddrage flest mulig i udvalgets mange vigtige arbejdsområder.

- Jeg mener vi skal styrke de tre UNESCO verdensarvssteder, vi har i vores region, og hjælpe med til, at Nyborg Slot også kommer på listen. Vi skal medvirke til en historisk og opsigtsvækkende fejring af genforeningsjubilæet i 2020 og styrke den kollektive trafik - også over grænsen og rigtig meget andet af største vigtighed.

Søren Rasmussen var også medlem af regionsrådet i perioden 2015-2017, og han er nuværende 1. viceborgmester i Kolding Kommune, hvor han har siddet i byrådet i perioden 1994-1997 samt fra 2002 til i dag.

Udvalget for regional udvikling skal beskæftige sig med helhedsperspektivet i regional udvikling – bl.a. den regionale vækst- og udviklingsstrategi, regionalpolitiske
problemstillinger i et planperspektiv, udviklings- og levevilkår, vidensopbygning,
kultur, klima, bæredygtighed, infrastruktur, kollektiv trafik, større byers betydning for
væksten, internationalt og det dansk-tysk samarbejde m.v.

Udvalget består af følgende medlemmer:

  • Søren Rasmussen (DF), formand
  • Preben Jensen (V), næstformand
  • Preben Friis-Hauge (V)
  • Kurt Jensen (V)
  • Carsten Sørensen (DF)
  • Karsten Uno Petersen (S)
  • Poul Andersen (S)
  • Karsten Fogde (SF)
  • Vicky Lorenzen (SF)

Regionsrådet besluttede desuden at udnævne Preben Jensen til særlig repræsentant for dansk-tysk samarbejde. Formålet med funktionen er at fastholde en samlet forankring af politiske netværk og kompetencer samt regional synlighed inden for det dansk-tyske samarbejde.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V