Skip til primært indhold

Karsten Uno Petersen fortsætter som formand i Anlægs- og innovationsudvalget

Regionsrådet nedsatte i går Anlægs- og innovationsudvalget som ét af ni stående politiske udvalg i de næste fire år.

Efter regionsrådsmødet konstituerede udvalget sig. Anlægs- og innovationsudvalget har med byggeri og innovation at gøre. Karsten Uno Petersen (S) kan genindtage pladsen for bordenden i udvalget, da han blev valgt til formand og Anja Lund (V) til næstformand.

Karsten Uno Petersen glæder sig meget til sin anden periode som formand for udvalget:

- Det betyder, at jeg kan fortsætte de initiativer, vi satte i gang i sidste periode. Byggeriet af Nyt OUH vil helt sikkert komme til at fylde en del. Vi skal have etableret et tæt samarbejde med det italienske firma, der lige før jul fik totalentreprisen på den første store del af det nye universitetshospital. Den politiske opgave består i at sikre, at processen forløber godt, og at pris, kvalitet og tid overholdes i forhold til kontrakten.

Har ansvar for regionens sygehusbyggerier

Anlægs- og innovationsudvalget skal beskæftige sig med alle regionens byggerier. Det gælder både kvalitetsfondsbyggerierne og udbygninger af regionens andre sygehuse, som regionen selv finansierer. Kvalitetsfondsbyggerierne er delvist finansieret af statsmidler og omfatter opførelsen af det nye universitetshospital i Odense - Nyt OUH - og om- og udbygningen af sygehusene i Kolding og Aabenraa. For egne midler om- og udbygger regionen blandt andet regionens fjerde store akutsygehus i Esbjerg. Udvalget skal desuden beskæftige sig med de store psykiatri-byggerier – for eksempel byggeriet af psykiatri på Nyt OUH og byggeri af flere lokalpsykiatriske centre i Odense, Haderslev og Kolding. Endelig har udvalget også ansvar for byggerier på det sociale område.

Skal skabe nye job og erhvervsudvikling

Udvalget skal også arbejde med mulighederne for at udvikle og implementere ny teknologi i forbindelse med sygehusbyggerierne. Udvalget beskæftiger sig desuden med gennemførelse af offentlig-privat partnerskaber i forbindelse med regionens sygehusbyggerier.

- Jeg lægger vægt på, at det ikke kun er byggerier, men i høj grad også den innovative del, udvalget skal arbejde med. Innovation på sundhedsområdet, med udgangspunkt i Syddansk Sundhedsinnovation i Odense og den erhvervsmæssige innovation med udgangspunkt i Vækstforums indsatsområder, skal i høj grad være en del af udvalgets arbejdsområde. Det skal skabe vækst og arbejdspladser i Syddanmark. Der er mange nye medlemmer i udvalget, og det håber jeg vil medføre en nysgerrighed og nye måder at tænke innovation og udvikling på, siger Karsten Uno Petersen.

Karsten Uno Petersen har siddet i regionsrådet, siden Region Syddanmark blev dannet, og har gennem årene haft mange udvalgsformandsposter. Udover formandsposten i regionens byggeudvalg har han blandt andet også været formand for udvalget for regional udvikling.

Anlægs- og innovationsudvalget får følgende medlemmer:

  • Karsten Uno Petersen, S - formand
  • Anja Lund, V - næstformand
  • Anne-Marie Palm-Johansen, DF
  • Carsten Sørensen, DF
  • Henriette Schlesinger, V
  • Karsten Fogde, SF
  • Kurt Jensen, V
  • Pia Tørving, S
  • Poul Fremmelev, S

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V