Skip til primært indhold

Bo Libergren bliver formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen har i dag konstitueret sig og valgt Bo Libergren (V) som formand. Udvalget skal beskæftige sig med sundhedssamarbejdet mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne.

Det bliver Bo Libergren (V), der sætter sig i formandsstolen i Region Syddanmarks Udvalget for det nære sundhedsvæsen. På regionsrådsmødet 22. januar 2018 blev udvalget nedsat som ét ud af ni stående udvalg, og umiddelbart efter mødet konstituerede udvalget sig og valgte Bo Libergren (V) som formand og Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger) som næstformand.

11 politikere kommer til at sidde i udvalget, og de skal beskæftige sig med det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne – både hvad angår fysiske og psykiske sygdomme.

Vi skal gøre et godt sundhedsvæsen bedre

Bo Libergren (V) er 48 år og har siddet i det syddanske regionsråd, lige siden regionerne blev dannet. Han har tidligere beskæftiget sig med det nære sundhedsvæsen – både i Fyns Amt og i Region Syddanmark – og glæder sig til at have med området at gøre igen.

Bo Libergren (V) siger: 

- Udvalgets opgave er at gøre et godt sundhedsvæsen bedre. I disse år er der rigtig stort fokus på, hvordan vi i regionen sammen med almen praksis og kommunerne kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det kan for eksempel ske ved at udvikle sundhedshusene eller ved at styrke fælles udgående funktioner som for eksempel akutteamet i Esbjerg, hvor regionen samarbejder med kommunen om at hjælpe primært ældre til rette i deres eget hjem efter en indlæggelse. Det nære sundhedsvæsen er en utrolig vigtig dagsorden - ikke mindst set i lyset af, at der med vores nye akutsygehuse sker en stigende centralisering og specialisering af vores sundhedsvæsen.

Udvalgets opgaver

Udvalget for det nære sundhedsvæsen beskæftiger sig med planlægningen af praksisområdet, og her venter en stor opgave med at implementere den overenskomst for almen praksis, som blev indgået for nylig.

Sundhedsaftalen med kommunerne, udviklingen af sundhedshusene og den regionale rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet er også opgaver, som udvalget beskæftiger sig med.

Og så arbejder udvalget med at sætte kursen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved blandt andet årligt at foreslå temaerne for de indsatsområder, der skal sættes fokus på i det kommende år.

En formand med stor erfaring på området

Udvalget for det nære sundhedsvæsen kommer stort set til at varetage de samme opgaver, som Sundhedssamordningsudvalget tidligere har gjort. Bo Libergren (V) tager derfor over efter Tage Petersen (V), som har været formand for Sundhedssamordningsudvalget siden 2015.

Bo Libergren (V) har mange års erfaring på området. Først som formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget i Fyns Amt (2002-2006) og dernæst som formand for Region Syddanmarks udvalg med ansvar for praksissektor og kommunesamarbejde (2006-2015), som nu hedder Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Medlemmer af Udvalget for det nære sundhedsvæsen:

 • Bo Libergren (V), formand
 • Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger), næstformand
 • Anja Lund (V)
 • Gitte Frederiksen (V)
 • Thies Mathiasen (DF)
 • Morten Brixtofte Petersen (R)
 • Andrea Terp (S)
 • Jørn Lehmann Petersen (S)
 • Meho Selman (S)
 • Vibeke Syppli Enrum (EL)
 • Annette Blynel (SF)

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V