Skip til primært indhold

Systematic vinder udbud om syddansk patientjournal

Det bliver Systematic, som vinder udbuddet af en ny elektronisk patientjournal i Region Syddanmark. Det står klart, efter at Regionsrådet i dag har godkendt det endelige udbudsresultat. Systematic vinder både på kvalitet og pris.

Fra år 2020 skal syddanske sundhedspersoner skrive og slå op i et andet elektronisk journalsystem (EPJ) end i dag, når de skal holde styr på behandlingen af indlagte og ambulante patienter. Det står fast, efter at regionsrådet i dag godkendte valget af leverandør efter det udbud, som har løbet det sidste års tid.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- På regionens vegne glæder jeg mig til samarbejdet med Systematic om vores elektroniske patientjournal. Journalen er vores livsnerve i sundhedsvæsnet og dagligt redskab for tusindvis af klinikere. Derfor skal vi finde den helt rette leverandør, og derfor har vi haft en meget grundig udbudsproces, som viser, at Systematic er det rette valg.

Standardsystem der vinder på kvalitet og pris

Systematic vinder både på pris og kvalitet, og selvom systemet bliver nyt i Region Syddanmark, driver Systematic også patientjournalen i Region Midtjylland og er samtidig ansvarlig for dele af Region Nordjyllands patientjournaler.

Det kommer Region Syddanmark til gode, vurderer Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Digitaliseringsudvalget i regionen:

- Vi har fra start ønsket, og nu også fået, et standardsystem, som er velafprøvet, og som allerede er i brug. Det sikrer stabilitet for vores sygehuse og i sidste ende stabilitet for vores patienter, og det er, som jeg ser det, en rigtig stor fordel. Systematic bliver også en strategisk samarbejdspartner, som skal være med til at videreudvikle og fremtidssikre vores journaler. Tiden hvor man kun mødte patienten ved sengekanten på sygehusene er slut. Det kan ligeså godt være derhjemme eller via en app, at man møder patienten, og det skal vores elektroniske patientjournal også kunne understøtte.

Bedste vurdering fra klinikere

De sygeplejersker, læger, lægesekretærer og andre klinikere, der i forbindelse med udbuddet har set de EPJ-systemer, der var i spil, har også givet Systematic den bedste vurdering.

Til sidst i udbudsprocessen stod valget mellem Systematic og Cambio Healthcare Systems.

Sidstnævnte er i dag underleverandør til regionens eksisterende journalsystem COSMIC. 

Stephanie Lose understreger, at der ikke er tale om, at Cambio blev valgt fra, men om at Systematic blev valgt til.

- Vi har et godt samarbejde med Cambio i dag på flere områder, som vi meget gerne vil fortsætte. For eksempel har vi allerede indgået en aftale om driften af COSMIC frem til den dag, hvor vi tager vores nye elektroniske patientjournal i brug. Det sikrer stabilitet for vores personale og vores patienter, også i fasen, hvor et nyt system skal tages i brug, og det sætter vi rigtig stor pris på.

Regionsrådet har godkendt bevilling

Regionsrådet har godkendt en bevilling på 252,8 mio. kr. over de næste tre år til at anskaffe og tage det nye EPJ-system i brug.

Driften af det nye EPJ-system bliver billigere end driften af det nuværende. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt opgjort, hvor stor besparelsen på driften bliver. Den ventes indarbejdet i regionens budgetter fra 2019.

Mette Bossen Linnet takker de medarbejdere, der har været involveret i udbuddet:

- Udbuddet har været en stor og kompliceret opgave, der efter min mening har været afviklet meget professionelt af både de af vores klinikere, som har brugt tid på at vurdere og evaluere de forskellige systemer, og af hele det projektteam, som fra start har klædt os på og ført os godt igennem processen.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Formand for Digitaliseringsudvalget Mette Bossen Linnet (V), Region Syddanmark, mobil 26 18 33 86

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, OUH, mobil 20 28 20 71

Fakta om EPJ SYD

EPJ SYD bliver en fuldt dækkende EPJ-løsning for alle regionens fem sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og psykiatrisygehuset. Det bliver således det primære IT-arbejdsredskab for omkring 22.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse. EPJ SYD kommer til at bestå af kerneelementerne journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking. Typisk er der omkring 2,8 mio. journalopslag i den elektroniske patientjournal på en almindelig arbejdsdag.

Odense Universitetshospital er ansvarlig for at drive EPJ SYD for hele Region Syddanmark.

APPFWU02V