Skip til primært indhold

Syddanske virksomheder mangler elever

38 procent af de syddanske virksomheder har vanskeligt ved at tiltrække elever. Det viser en ny analyse udarbejdet af Teknologisk Institut for Region Syddanmark. Især bygge- og anlægsvirksomheder samt overnatningsfaciliteter og restauranter mangler elever.

Det har længe været fortællingen, at erhvervsskoleelever har svært ved at finde en praktikplads. Men nu giver en analyse foretaget af Teknologisk Institut for Region Syddanmark nye perspektiver på problemstillingen.

I den nye analyse vurderer 38 procent af de adspurgte virksomheder, at de i høj eller nogen grad har vanskeligt ved at tiltrække elever. Samtidig viser analysen, at næsten halvdelen af virksomhederne (44 pct.) oplever, at de ikke har tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til praktikpladser, og én ud af tre virksomheder (34 pct.) oplever ligefrem, at der ikke er ansøgere til deres praktikpladser.

Af de fem udvalgte brancher, analysen har kigget nærmere på, er det især bygge- og anlægsbranchen samt overnatnings- og restaurationsbranchen, der har problemer med at tiltrække elever. En af de mulige forklaringer kan være, at en del virksomheder inden for disse to brancher traditionelt er mindre virksomheder. Mindre virksomheder har i forvejen har svært ved at tiltrække elever, blandt andet fordi de har færre ressourcer til at tiltrække elever.

Årsagsforklaringer

Mangel på kvalificerede ansøgere er den hyppigst angivne årsag til, at virksomheder finder det vanskeligt at få elever. Virksomhedens geografiske placering er en anden årsagsforklaring, ligesom nogle virksomheder oplever slet ikke at modtage ansøgere til elevpladser. Omvendt angives et stort udbud af elever samt virksomhedens gode brand som værende vigtige årsagsforklaringer for virksomheder, som ikke har vanskeligt ved at tiltrække elever.

Generelt fremhæver virksomheder, som ikke har vanskeligt ved at tiltrække elever, at geografisk placering, særligt nærhed til en skole, har betydning.

Samtidig kan det konstateres, at små virksomheder har en større udfordring med at tiltrække elever sammenlignet med de store virksomheder.

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V), siger:

- Vi ved, at mange unge er bekymrede for, om de kan finde en praktikplads, hvis de vælger en erhvervsuddannelse. Det kan være med til, at færre unge vælger at tage en erhvervsuddannelse, hvilket er et problem, da vi både nu og i fremtiden får brug for endnu flere erhvervsuddannede. Men analysen viser, at hvis man vælger en lang række uddannelser, så er der masser af virksomheder, der er klar til at tage imod én, siger han og fortsætter:

- Samtidig indikerer analysen også, at den geografiske afstand mellem skole og praktiksted er en faktor. Det er endnu en grund til at bevare den decentrale uddannelsesstruktur, som sikrer, at unge kan uddanne sig, uanset hvor i regionen de bor.

Endelig peger analysen på, at virksomhederne i det kommende år forventer at indgå flere praktikpladsaftaler end hidtil.

Du kan læse hele analysen her.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V