Skip til primært indhold

Robotter og sprit: Sundhedsudvalget fik inspiration til infektionsbekæmpelse

Kan en robot være med til at skabe en fremtid med færre sygehusinfektioner? Svaret på det spørgsmål kom Region Syddanmarks sundhedsudvalg tættere på i dag. På dagens møde i udvalget fik de blandt andet demonstreret en desinfektionsrobot. Regionsrådet vedtog i 2017 en handleplan, der skal nedbringe antallet sygehuserhvervede infektioner.

Blodig diarré, tarmbetændelse og i værste fald døden. Følgerne ved en tarminfektion er bestemt ikke små. Sådan er det generelt med mange typer infektioner. Derfor er sygehusinfektioner også et område, der har stor bevågenhed i Region Syddanmark.

I 2017 vedtog regionsrådet en handleplan for nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner. Handleplanen har fire indsatsområder heriblandt sygehuserhvervede tarminfektioner og sygehuserhvervede bakterier i blodet.

På dagens møde i sundhedsudvalget blev der orienteret om, hvordan det daglige arbejde med infektioner foregår, og hvad man kan gøre i fremtiden for at bringe antallet af infektioner yderligere ned.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Alle former for sygehusinfektioner har stor påvirkning på de mennesker, det rammer. Derfor er det også noget, vi skal bekæmpe med alle midler. Vores handleplan er et godt værktøj, men det er nødvendigt, at vi konstant ser fremad på området. Den inspiration, vi har fået i dag, kan forhåbentligt være medvirkende til, at vi i fremtiden vil se et fald i antallet af modstandsdygtige bakterier. Et antal, der har været relativt stabilt i en årrække.

Robotter og håndsprit

På mødet i sundhedsudvalget fik politikerne en ekstra gæst. En desinfektionsrobot, der kan bruges til desinfektion på hospitaler. Robotten kan desinficere overflader ved hjælp af bakterienedbrydende UVC-lys. Sundhedsudvalget fik demonstreret robotten og fik en præsentation af, hvilket potentiale den har i forhold til infektionshygiejne.

Udvalget fik også besøg af klinikere fra OUH, der fortalte om, hvordan der konkret arbejdes med infektioner i det daglige.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Vi fik en meget bred inspiration i dag. Der er lidt længere tidshorisont på robotten, men det ser spændende ud og er noget, vi vil følge tæt. Måske skal vi kigge på, om vi kan finde nogle penge til at lave et projekt med robotten. Vi har også tidligere kørt nogle kampagner om håndhygiejne, og der skal vi ind og kigge på, om det er noget, vi skal sætte fokus på igen, for det er et meget vigtigt område. Mange infektioner kan smitte ved kontakt mellem personer, og derfor er håndhygiejne meget vigtigt.

Fakta:

Region Syddanmarks handleplan til nedbringelse af antallet af sygehuserhvervede infektioner har fire indsatsområder:

  1. Sygehuserhvervede tarminfektioner
  2. Sygehuserhvervede bakterier i blodet
  3. Antibiotikaresistente bakterier
  4. Sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling.

På området for tarminfektioner er det Region Syddanmarks ambition, at antallet af sygehuserhvervede tarminfektioner skal falde med 25 procent, samt at nogle særligt problematiske typer af bakterien skal fjernes totalt.

Yderligere oplysninger

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V