Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil forsøge at afdække sundhedsrisiko i Grindsted

Et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark vil undersøge muligheden for at finde svar på nogle af de bekymringer, borgerne i Grindsted har rejst i forhold til at bo tæt ved de massive forureninger i og omkring byen.

Er der en overrepræsentation af visse lidelser og sygdomme i Grindsted by, som nogle Grindsted-borgere har udtrykt bekymring for i forbindelse med den aktuelle debat om forureningen under byen?

Det vil Region Syddanmarks forretningsudvalg have undersøgt, om det er muligt at give et kvalificeret svar på.

I første omgang skal det undersøges, om der fx kan tilrettelægges et forskningsprojekt, der vil kunne give svar på nogle af de spørgsmål om sundhedsrisikoen ved at bo i Grindsted, som borgere i byen har rejst over den seneste tid.

- Vi tager det selvfølgelig seriøst, når borgere udtrykker bekymring for egen sundhed. Derfor vil vi gå meget langt for at se, om det er muligt at få tilvejebragt data, der kan give os de svar, som borgerne også efterlyste ved vores informationsarrangement i marts måned, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og tilføjer:

- Vores møde med Styrelsen for Patientsikkerhed i denne uge bekræftede, at der ikke findes sundhedsdata i en form, som kan bruges til at drage endelige konklusioner om, hvorvidt der skulle være en risiko ved at bo tæt på den massive forurening. Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke har nogen indikationer af, at det skulle være farligt at bo i Grindsted ud fra de sundhedsdata, vi kender i dag.

Sundhedsstyrelsen skrev så sent som i februar i år i et svar til Folketinget, at den ikke er bekendt med, at der skulle være tegn på et forhøjet antal kræfttilfælde (herunder sjældne kræftformer), højere abortfrekvens eller fertilitetsproblemer i den tidligere Grindsted Kommune – nu Billund Kommune.

Borgergruppe inviteres med

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, er glad for beslutningen om at få undersøgt nogle af de spørgsmål, Grindsted-borgerne har ytret bekymring om.

- Som jeg allerede sagde til informationsarrangementet i marts, så tager vi naturligvis bekymringerne meget alvorligt. Derfor vil vi også invitere den nyetablerede borgergruppe til at fremlægge deres bekymringer, inden vi undersøger, om det er muligt at tilrettelægge et sådant forskningsprojekt. Jeg hilser i øvrigt den ny borgergruppe meget velkommen og ser frem til et konstruktivt og frugtbart samarbejde. 

Når det kan blive nødvendigt med et selvstændigt forskningsprojekt, hænger det sammen med, at man ikke umiddelbart kan drage konklusioner ud fra de eksisterende tal i forhold til sygdomstilfælde og årsagssammenhænge.

Ingen risiko for drikkevandet

Der har ved flere lejligheder været rejst tvivl om risikoen ved at drikke vandet i hanen i Grindsted. Men det er helt uden grund, fastslår Jørn Lehmann Petersen.

- Vandet indvindes langt væk fra forureningsfanen, og derfor kan vi blankt afvise, at der er nogen som helst risiko for, at det grundvand, vandværket indvinder, er forurenet.

Enigt Forretningsudvalg

Der enighed blandt samtlige partier om behovet for at få undersøgt, om det er muligt at skabe klarhed for borgerne i Grindsted.

- Vi er nødt til, med den bekymring, der er blandt borgerne i Grindsted, at prøve at se, om vi kan undersøge, om der er grund til den bekymring, siger Villy Søvndal (SF), gruppeformand og medlem af Forretningsudvalget. 

Thies Mathiesen (DF), gruppeformand og medlem af Forretningsudvalget siger:

- Jeg synes, det er glædeligt – og på tide – at der nu bliver forsøgt at tage hånd om problemet og ser frem til, at der kommer en snarlig løsning.

Det ønske deles af Morten Weiss-Pedersen (K), gruppeformand og medlem af Forretningsudvalget:

- Vi kan ikke leve med, at borgere er bekymrede for, om forureningen påvirker deres egen sundhed. Mit håb er, at vi med denne undersøgelse kan afkræfte, at der skulle være nogen risiko ved at bo i Grindsted. 

Enhedslistens gruppeformand og medlem af Forretningsudvalget, Vibeke Syppli Enrum, mener, at forureningerne i Grindsted har fået lov til at ligge i alt for mange år, uden at der er blevet gjort noget.

- Jeg er vældig tilfreds med, at regionen nu går ind og er tovholder på at få undersøgt, om forureningen har indflydelse på sundheden hos Grindsted-borgerne.

Morten Brixtofte Petersen (R), gruppeformand og medlem af Forretningsudvalget, undrer sig over, at det ikke i dag er muligt at slå fast, om der er en øget sundhedsrisiko ved at bo nær forureningerne:

- Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at det kan være svært at sige noget om årsagssammenhænge i forhold til rå sundhedsdata, så det er godt, at vi nu får det undersøgt, siger han.

Et synspunkt der deles af Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger)

- Jeg finder det vigtigt, at vi får foretaget en undersøgelse både af hensyn til borgerne nu og i fremtiden, supplerer hun. 

Yderligere oplysninger

APPFWU02V