Skip til primært indhold

Region Syddanmark og de syddanske kommuner går sammen om en røgfri fremtid

Region Syddanmark og samtlige 22 syddanske kommuner går nu sammen for at sikre børn og unge en røgfri fremtid. Region Syddanmark vil blandt andet samarbejde med ungdomsuddannelser om at reducere elevers rygning, mens kommunerne i regionen især har blikket rettet mod grundskolerne.

Tidligere på måneden tilsluttede Region Syddanmark sig Røgfri Fremtid, som er et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Partnerskabet har en vision for 2030 om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Fem syddanske kommuner er allerede partnere.

Efter et møde i Kommunekontaktudvalget, hvor regionsrådsformanden og regionens 22 borgmestre er medlemmer, besluttede de deltagende syddanske kommuner sig for at bakke op om indsatsen og arbejde for, at alle kommuner tilslutter sig partnerskabet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er rigtig glad for, at de syddanske kommuner har valgt at bakke så stærkt op om indsatsen for en røgfri fremtid, for det er vigtigt, at så mange som muligt melder sig på banen. Vi ved, at rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for vores sundhed. Både regionen og kommunerne er i kontakt med rigtig mange borgere. Vi har alle en pligt til at gøre, hvad vi kan, siger hun.

Den seneste nationale sundhedsprofil viser, at andelen af rygere nærmest er stagneret. Således er andelen af rygere kun faldet fra 17 til 16,9 pct. fra 2013 til 2017. Mens færre ældre ryger, er andelen af unge rygere vokset. I Syddanmark ryger 18,7 pct. af borgerne dagligt, hvilket er den højeste andel af alle danske regioner.

Formand for KKR Syddanmark og borgmester i Haderslev Kommune H. P. Geil (V) siger:

- Efter vores møde i Kommunekontaktudvalget stod det klart, at vi bliver nødt til at gøre en ekstra indsats, hvis vi vil sikre vores børn de bedste muligheder for at kunne vokse op uden røg. Samtidig er det også nødvendigt at tilbyde nuværende rygere den bedst mulige hjælp, hvis de ønsker at stoppe med at ryge. I begge tilfælde har vi som kommuner en masse, vi kan bidrage med. På mødet i Kommunekontaktudvalget aftalte vi bl.a. at vi ude i alle byrådene vil drøfte perspektiverne i indførelse af "røgfri skoletid".

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Fra Region Syddanmarks side arbejder man i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i første omgang på at kunne tilbyde de 59 ungdomsuddannelser i Syddanmark at indgå i et partnerskab med regionen med afsæt i Røgfri Fremtid. Med partnerskabet er det tanken at skabe en øget motivation til at arbejde med røgfrihed blandt elever på ungdomsuddannelserne ved hjælp af fællesskab på tværs af aktører omkring indsatsen. Udformingen af partnerskabet er på vej i regionsrådets udvalg for uddannelse og arbejdskraft samt udvalget for det nære sundhedsvæsen til politisk behandling.

Gode erfaringer

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens har de efter et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse valgt at indføre røgfri skoletid for både elever og ansatte samt hjælp til rygestop pr. 30. juni 2018.

Direktør Hanne Elisabeth Helleshøj er glad for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse, og hun håber, at det kommende samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Region Syddanmark kan få endnu flere institutioner til at hoppe med på den røgfri bølge:

- På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens indfører vi Røgfri Skoletid pr. 30. juli 2018.  Det handler ikke om løftede pegefingre eller forbud, men er besluttet med baggrund i, at vi som skole, læringsmiljø og arbejdsplads i dagligdagen tager udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb med stor fokus på både elevers og medarbejderes sundhed og trivsel, siger hun og fortsætter:

- Vi har gennem et stykke tid arbejdet sammen med Kræftens Bekæmpelse om rygestopaktiviteter, og pilen peger generelt også mod en røgfri fremtid i en stor del af de kommuner og regioner, som vi samarbejder med. Derfor synes vi, tidspunktet er velvalgt, og vi har den erfaring, der skal til for at kunne støtte op med aktiviteter og tilbud, der bakker op om røgfri skoletid.

Bag initiativet Røgfri Fremtid står Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, og indtil videre tæller samarbejdet over 70 partnere – heriblandt kommuner, virksomheder, foreninger og skoler.

Du kan læse mere om Røgfri Fremtid på www.roegfrifremtid.dk

Yderligere oplysninger:

Borgmester H. P. Geil (V), Haderslev Kommune - formand for Kommunekontaktrådet i Syddanmark, tlf. 21 69 64 71
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, tlf. 25 33 09 82
Direktør Hanne Elisabeth Helleshøj, Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens, tlf. 21 62 94 93

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V