Skip til primært indhold

EU-kroner skaber arbejdspladser i Syddanmark

Der skabes både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de syddanske virksomheder med EU-kroner. Men formanden for Syddansk Vækstforum frygter for fremtiden med nyt udspil om centraliseret erhvervsfremme.

Omkring 80 deltagere var mødt op til debatmødet "EU og væksten i fremtidens Syddanmark" på fødevarevirksomheden Easyfood i Kolding mandag 23. april. Mødet satte fokus på, hvordan EU’s strukturfonde bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark og var arrangeret af Region Syddanmark i samarbejde med EU-Kommissionen.

Fra 2014 og frem til 2020 modtager regionen ca. 615 mio. EU-kroner til at gøre godt med i Syddanmark. Pengene fra EU bruges til at investere i erhvervsudvikling på regionalt og lokalt niveau, og det er Syddansk Vækstforum, der forvalter midlerne. Det sker i tæt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og de syddanske kommuner.

Partnerskaber giver resultater

På mødet fortalte Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, om Vækstforums investeringer, og hvad de betyder for Syddanmark.

Den nyeste effektmåling af de virksomhedsrettede syddanske projekter fra programperioden 2007 til 2013 viser, at 99 syddanske projekter har modtaget knap 700 mio. kr. i EU-støtte. Der er skabt knap 1.600 nye job og en meromsætning på 2,1 mia. kr.

- Flere job og øget omsætning er vigtige resultater af indsatsen, men det er de langsigtede investeringer i gode rammevilkår, der får størst betydning for væksten i virksomhederne på den lange bane, forklarede Stephanie Lose.

Vækstforum har gang i flere store indsatser, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få taget hul på automatisering og digitalisering. Samtidig investeres der i at sikre den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne sukker efter. Her nævnte Stephanie Lose eksemplet Center for Industriel Elektronik i Sønderborg, som skal uddanne fremtidens ingeniører og stå for forskning på internationalt niveau.

- Uden et stærkt lokalt og regionalt partnerskab mellem Danfoss, LINAK, Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark var centeret ikke blevet en realitet, for staten ønskede ikke at støtte etableringen af centeret, sagde formanden.

Flere virksomhedsledere fortalte også helt konkret, hvad de havde af udfordringer for at udvikle sig, og hvordan de havde brugt EU-støtten til at komme videre.

Direktør Flemming Paasch, Easyfood:
- Som nystartet virksomhed i 2002 var vi pressede, men deltagelsen i et projekt om robotter betød, at vi fik et netværk og øgede effektiviteten med 25 procent. Det er formentlig derfor, vi er her i dag med 150 medarbejdere og en omsætning på 300 mio. kr. sidste år.

CSO Niels Jul Jacobsen, MiR:
- Samarbejdet med regionen og Sygehus Sønderjylland om udvikling af en robot til sygehuset har været afgørende for vores succes. Samarbejdet gav både troværdighed og synlighed overfor nye slutkunder.

Fremtidens erhvervsfremme

På mødet var blikket også rettet imod, hvordan der skal skabes vækst i fremtidens Syddanmark, og her kom Stephanie Lose ind på den højaktuelle diskussion om, hvordan fremtidens erhvervsfremme skal indrettes. Lige efter påske spillede Forenklingsudvalget ud med forslag om, at erhvervsfremmeindsatsen skal centraliseres i en erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen skal blandt andet bestemme, hvilke regionale erhvervsfremmeindsatser der skal gennemføres.

- Til det vil jeg sige, at det skal være mere enkelt at få hjælp, og at hele systemet skal være mere effektivt. Så langt er vi enige. Men jeg er voldsomt bekymret for, at vi ikke får vækst i hele Danmark, hvis alt skal styres fra centralt hold, som udvalget foreslår. Selvom Danmark er et lille land, har vi store regionale forskelle, styrker og udfordringer. Den forskellighed tages der ikke hensyn til i tilstrækkelig grad med udvalgets forslag.

Fakta om Syddansk Vækstforum

Syddansk Vækstforum er et af seks vækstfora i Danmark. Der udpeges i alt 21 medlemmer til hvert vækstforum, og medlemmerne kommer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner. De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V