Skip til primært indhold

Borgere skal opleve et sømløst sundhedsvæsen

Kommuner, region og praktiserende læger i Syddanmark har nu officielt sat gang i arbejdet med en ny sundhedsaftale for perioden 2019-2022. Aftalen skal bygge videre på de gode erfaringer og tiltag fra den nuværende aftale.

Region Syddanmark, kommunerne og de praktiserende læger har sat gang i arbejdet med at lave en ny sundhedsaftale for perioden 2019-2022.

I alt 120 politikere fra Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner samt repræsentanter for de praktiserende læger deltog i et politisk opstartsmøde tirsdag 24. april 2018.

Sundhedsaftalerne mellem regioner, kommuner og læger skal sikre sammenhængende behandlingsforløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og tilfredshed for borgerne.

Sundhedsaftale tager fat på mange spændende problemstillinger

Region Syddanmark, kommuner og praktiserende læger har siden den første sundhedsaftale fra 2007, udviklet et velfungerende samarbejde. Et samarbejde, der i de kommende år skal se på løsninger af nogle store udfordringer. Såsom:

- Hvordan man i fællesskab kan udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så opgaverne løses der, hvor det giver mest værdi for borgerne.
- Hvordan man skaber en bedre sammenhæng på tværs af sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet.
- Hvordan man styrker samarbejdet om forebyggelse og tidlig opsporing af livsstilsrelaterede sygdomme.
- Hvordan man fortsætter arbejdet med at fremme lighed i sundhed, særligt for borgere med psykisk sygdom.

Sundhedsaftalen er med andre ord rammen for de næste fire års samarbejde på sundhedsområdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger, så borgerne får den bedst mulige hjælp og støtte på tværs af de tre områder.

Gode erfaringer fra de sidste fire år

Erfaringerne fra den nuværende sundhedsaftale viser, at samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger fungerer godt, men at der er potentiale for at styrke samarbejdet yderligere.

Formanden for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark, der også er formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V) mener, at den nye aftale, der skal i stand, skal bygge på styrkerne fra den gamle:

- Vi har gjort os nogle gode erfaringer og skabt nogle fine resultater med den seneste sundhedsaftale, og nu skal vi så forsøge at bygge videre på det. Jeg synes, vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde, og jeg mærker, at vi flytter os fra aftale til aftale.

De tre parter har i den nuværende aftaleperiode blandt andet lavet nye forløbsprogrammer for mennesker med KOL- og diabetes.

Der er blevet lavet meget konkrete aftaler om samarbejdet mellem sygehuse, praktiserende læger og kommunernes akutfunktioner.

Den elektroniske kommunikation med socialpsykiatrien er blevet styrket, og der er implementeret en praksis for anvendelsen af genoptræningsplaner for mennesker med psykiske lidelser.

Ny sundhedsaftale skal på plads inden 2019

Den nye sundhedsaftale skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse den 1. juli 2019 og træder i kraft den 1. september 2019.

Næstformand i sundhedskoordinationsudvalget, Henning Ravn (V), der også sidder byrådet i Esbjerg Kommune, tror på, at der kommer en god aftale på plads:

- Vi har et spændende og vigtigt arbejde foran os, og det ligger os meget på sinde, at vi får lavet en sundhedsaftale, der først og fremmest skaber værdi for borgerne dernæst for kommunerne, de praktiserende læger og regionen. Jeg tror på, at vi nok skal komme i mål med en ambitiøs sundhedsaftale for de kommende år.

Yderligere information

Formand Bo Libergren (V), Sundhedskoordinationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 20 18 00
Næstformand Henning Ravn (V), Sundhedskoordinationsudvalget, Esbjerg Kommune, telefon 40 10 12 46

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V