Skip til primært indhold

To millioner kroner skal få sårbare unge i uddannelse og i arbejde

Syddanske unge med psykiske lidelser skal have bedre muligheder for at få en uddannelse eller fastholde et job. Region Syddanmark sætter to millioner kroner af til et projekt, der sættes i søen sammen med Esbjerg Kommune og Fredericia Kommune.

Region Syddanmark sætter nu sammen med Fredericia Kommune og Esbjerg Kommune gang i et projekt, der skal hjælpe unge i alderen 16 til 30 med psykiske lidelser til at få en uddannelse eller at få og fastholde et job.

Region Syddanmark sætter to millioner af til projektet.

Hver femte unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse

Hver femte unge eller cirka 20 procent gennemfører ikke sin ungdomsuddannelse. Et tal, der er langt fra målsætningen om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derudover er andelen af danske unge uden job eller uddannelse steget fra 8,3 procent til 12,4 procent i 2015.

Undersøgelser viser, at mental trivsel er et kodeord, når det drejer sig om unges frafald på ungdomsuddannelserne. Cirka hver fjerde af de unge, der dropper ud af en uddannelse, gør det på grund af mistrivsel, og her kan forskellige psykiatriske tilbud hjælpe.

Samarbejde skal hjælpe de unge

Over den kommende tid skal regionen i samarbejde med de to kommuner, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og de unge udarbejde nogle redskaber og metoder, der skal give en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor de unge.

Psykiatri- og Socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) er glad for det brede samarbejde:

- Der er ingen tvivl om, at når vi går sammen, så opnår vi nogle meget bedre resultater, end hvis vi bare arbejdede hver for sig, og derfor er jeg glad for, at Esbjerg Kommune og Fredericia Kommune er gået med i projektet. Sammen med de unge selv, de lokale virksomheder og uddannelsesstederne kan vi skabe noget, der virkelig har effekt.

Projektet udspringer af budgetforliget fra 2016, hvor partierne bag ville sætte fokus på psykisk syges muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet.

Gode erfaringer fra tidligere projekt

Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer, som Region Syddanmark har fået i forbindelse med et tidligere projekt kaldet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”.

Her tilbød regionen blandt andet gratis efteruddannelse til undervisere, vejledere og mentorer på ungdomsuddannelserne, så de kan spotte og håndtere mistrivsel – og det er tiltag, man har holdt fast i.

Thies Mathiasen mener, at det nye projekt er et logisk næste skridt for regionen:

- Vi kan se, at det gør en forskel, når vi som region stiller vores psykiatrividen til rådighed for de unge og deres uddannelsesinstitutioner. Nu bygger vi videre på vores erfaringer og ser på, hvad vi kan gøre i forhold til arbejdsmarkedet. Vi har alle en klar interesse i at hjælpe disse unge mennesker til et liv, hvor de kan håndtere deres psykiske lidelser og få en plads på arbejdsmarkedet.

Det nye projekt er tænkt som et pilotprojekt, men hvis det viser sig at være en succes, så kan det være udgangspunktet for en regionsindsats.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V