Skip til primært indhold

Novo Nordisk Fonden donerer diabetescenter ved Nyt OUH

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har nu godkendt Region Syddanmarks ansøgning om finansiering af Steno Diabetes Center i Odense. Målet er, at alle syddanskere med diabetes skal opleve et løft i både livskvalitet og levetid.

Med en bevilling på 1,4 milliarder kroner over 10 år fra Novo Nordisk Fonden er der nu grønt lys til, at Region Syddanmark kan opføre et forsknings- og behandlingscenter for diabetes i Odense, som Novo Nordisk Fonden betaler langt størstedelen af.

Et af Nordeuropas største

Centeret, der hedder Steno Diabetes Center Odense, bliver et af Nordeuropas største. Centerets vision er at bremse væksten i antallet af personer, der får type 2 diabetes, og at personer med diabetes opnår normal livslængde og bedre livskvalitet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), siger:

- Jeg vil gerne takke Novo Nordisk Fonden for bevillingen og for den betydning, som centeret vil få. Bevillingen giver Region Syddanmark en fantastisk mulighed for at udvikle behandlingen af en af de helt store kroniske folkesygdomme. Det er virkelig en flot bevilling, og vi vil fra vores side lægge os i selen for, at alle syddanskere med diabetes vil få gavn af centerets virke.

Behandling tæt på borgeren

Når centeret står færdigt, er det fortrinsvis patienter fra Fyn, der skal behandles der, mens patienter fra Jylland fortsat skal behandles på de endokrinologiske afdelinger i Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Men forskningen og udviklingen af nye behandlinger skal komme alle til gode.

Poul-Erik Svendsen (S), formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Det er vigtigt, at den enkelte diabetespatient kan få behandling af høj kvalitet i nærheden af, hvor han eller hun bor. Så det ligger os meget på sinde, at vi får skabt et center, som alle, der arbejder med diabetes i Region Syddanmark, er involveret i og får fuldt udbytte af – også selvom de måske har deres daglige gang i en almen praksis eller på et sygehus.

Fyrtårn i midten

Der er omkring 70.000 syddanskere, som har diabetes. Størstedelen har type 2 diabetes, og centeret vil arbejde for at opnå status som videncenter for type 2 diabetes – nationalt og internationalt.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg, siger:

- Centeret bliver en integreret del af Nyt OUH. Det giver os en unik mulighed for at sikre, at centeret får fuld gavn af de mange højt specialiserede afdelinger på OUH og det særlige samarbejde, sygehuset har med Syddansk Universitet. Centeret bliver således et fagligt fyrtårn, ikke bare i Region Syddanmark, men i hele landet. Glæden ved dette samarbejde kommer selvfølgelig til at gå begge veje, og jeg ser frem til, at behandlingen og forskningen på de øvrige sygehuse også får et betydeligt løft i kraft af det samarbejde, der vil være mellem centeret og sygehusene.

Region Syddanmark har fuld kontrol og ansvar for diabetesbehandlingen
Novo Nordisk Fonden er lige nu ved at etablere lignende diabetescentre i de fire øvrige regioner.

Fonden har ingen økonomisk gevinst ved at etablere centrene, og fonden eller dens selskaber får ingen mulighed for at præge valget af præparater eller behandlinger på centrene.

Region Syddanmark kommer til at eje alle data og forskningsresultater fra centret i Odense, ligesom regionen fortsat har den fulde kontrol med og ansvar for tilrettelæggelsen af diabetesbehandlingen i regionen.

Formanden for Novo Nordisk Fondens bestyrelse, Sten Scheibye, siger:

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Formålet med bevillingen er at forbedre forebyggelsen og den tidlige opsporing af diabetes, samt at personer med diabetes får en patientcentreret behandling på højeste internationale niveau, sådan at de er bedst muligt i stand til at håndtere sygdommen og leve et liv med diabetes.

Centeret vil stå klar, samtidig med at Nyt OUH bliver indviet i slutningen 2022. Allerede fra årsskiftet sættes de første aktiviteter i gang på det eksisterende OUH og de øvrige sygehuse i regionen, og arbejdet med at finde forskere og samarbejdspartnere går i gang med det samme.

Læs drejebogen for etablering Steno Diabetes Center Odense

Fakta:

Novo Nordisk Fonden bevilliger 1,395 mia. kr. til etablering og drift af Steno Diabetes Center Odense.

Region Syddanmark stiller byggemodnet grund til rådighed og medfinansierer en mindre del af bygningen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, telefon 25 33 09 82

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen, (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 20 12 00

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, telefon 21 63 11 93

Koncerndirektør Kurt Espersen, bestyrelsesformand for Steno Diabetes Center Odense, Region Syddanmark, telefon 21 67 90 21

Presseansvarlig Christian Mostrup Scheel, Novo Nordisk Fonden, telefon 30 67 48 05

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V