Skip til primært indhold

Fem gange guld til Syddanmark

Fem ud af 11 guldcertificerede erhvervsklynger i Danmark udspringer af syddanske erhvervsstyrker.

Med den nylige guldcertificering af Offshoreenergy.dk er der nu fem danske erhvervsklynger med den højeste udmærkelse, der udspringer af syddanske erhvervsstyrker – det er næsten halvdelen af alle danske erhvervsklynger.

Det er tal, der glæder Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum:

- Fem gange guld viser, at vi har super professionelle klyngeorganisationer. Danmark ligger i den europæiske topklasse, og vi ligger med fem af 11 guldcertificerede klynger i top både herhjemme og i Europa, så det er noget af et kvalitetsstempel, siger hun.

Erhvervsklynger er samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, og i Europa er der pt. 86 erhvervsklynger med udmærkelsen ”Cluster Management Excellence”.

- For os er det vigtigste af alle de parametre, der tilsammen udløser guldcertificeringen, at klyngernes grundlag for at skabe værdi for medlemsvirksomhederne er der, og at de dermed er med til at skabe vækst og arbejdspladser i vores region, siger Stephanie Lose.

Syddansk Vækstforum understøtter klyngesamarbejde, fordi det er dokumenteret, at virksomheder, der samarbejder i klynger, er mere effektive og skaber større vækst og flere job.

- Guldet er ikke kommet af sig selv. Det er et resultat af en vedvarede og vedholdende indsats, hvor vi i Syddansk Vækstforum stiller krav til de klynger, vi støtter – både i forhold til den service, de leverer til virksomhederne, og i forhold til at være til rådighed for virksomheder i hele landet inden for de områder, hvor Syddanmark står stærkt, eksempelvis offshoreerhverv, siger Stephanie Lose.

Vækstforum støtter bl.a. innovationsaktiviteter i klyngerne, hvor virksomheder og videninstitutioner samarbejder om udvikling af nye løsninger og forretningsmuligheder.

Fakta om det syddanske arbejde med klynger:

Syddansk Vækstforum har siden sin etablering satset målrettet og strategisk på at udvikle de syddanske styrkepositioner ved at understøtte erhvervsklynger, hvor virksomheder opnår innovationskraft og konkurrencemæssige fordele ved at samarbejde med andre virksomheder, videnmiljøer og offentlige myndigheder.

Men der stilles også krav til klyngerne. Vækstforum understøtter kun én klynge inden for hvert forretningsområde i erhvervsudviklingsstrategien, og der stilles krav om, at virksomheder fra hele landet skal kunne være medlem og gøre brug af klyngens tilbud. De skal have virksomheder i spidsen for at sikre ejerskab, og de skal EU-guldcertificeres som professionelt drevne organisationer, der har gennemslagskraft nationalt og internationalt.  Desuden skal de have ambitioner om at få status som nationale innovationsnetværk for at sikre sammenhæng med den statslige indsats

Fakta om guldklynger:

956 europæiske klynger er certificeret (guld, sølv eller bronze) – heraf er 86 klynger certificeret med ”Cluster Management Excellence” (guld).

Fem af klyngerne findes i Region Syddanmark:

 • CLEAN
 • Odense Robotics
 • Welfare Tech
 • D2i – Design to Innovate
 • Offshoreenergy.dk

De andre danske guldcertificerede klynger er:

 • Biopeople Denmark´s Life Science Cluster
 • Brainsbusiness ICT North DK
 • Dansk Material Network
 • Gate 21
 • Innovation Network Lifestyle – Interior & Clothing
 • Medicon Valley Alliance

Læs mere om guldklynger i Danmark her: https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new/?country=76399490509e4acc94843cd3716adadc

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V