Skip til primært indhold

Enka har trukket sig fra udbud om Nyt OUH

Den tyrkiske entreprenør Enka har meddelt Region Syddanmark, at selskabet ikke længere er interesseret i at byde på opgaverne med at bygge dele af det nye universitetshospital i Odense. Dialogen fortsætter med de tre resterende totalentreprenører.

Siden først i august har Region Syddanmark haft en række møder med fire totalentreprenører om at færdigprojektere og bygge vidensaksen og behandlings- og sengeafsnittet på det nye universitetshospital i Odense – Nyt OUH.

Alle fire totalentreprenører deltog i den første runde møder, men tyrkiske Enka meldte afbud til anden samtalerunde. Enka har nu i et brev til Region Syddanmark den 11. september meddelt, at selskabet ikke længere er interesseret i at byde på det Nyt OUH-byggeri, som regionen lige nu har i udbud.

Ikke tilstrækkeligt grundlag

Ifølge brevet til regionen vurderer Enka, at selskabet ikke har tilstrækkeligt grundlag til at kunne foretage de projektoptimeringer, som er en del af den udbudsform, som regionen har valgt. Desuden finder Enka den to-fasede kontraktmodel, hvor den endelige kontrakt først indgås efter en fase med projektoptimering, uhensigtsmæssig.

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Vi tror stadig på den udbudsform, vi har valgt – altså, at vi har en god dialog med interesserede entreprenører, før vi udarbejder det endelige udbudsmateriale. Sammen med entreprenørerne går vi efter at finde frem til et godt projekt inden for de penge, vi har.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at Enka trækker sig. Vi får ikke helt så meget konkurrence, som vi havde ønsket os, men det er ikke ualmindeligt i denne type komplicerede byggeprojekter, at der er selskaber, som springer fra. Heldigvis har vi en rigtig god dialog med de tre resterende selskaber.

Tredje og sidste møderunde i oktober

De tre resterende totalentreprenører er MT Højgaard, NCC/Bravida og CMB/Itenera. Tredje og sidste møderunde med de tre selskaber finder sted i begyndelsen af oktober.

Når dialogfasen er afsluttet udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale på baggrund af de input, regionen har modtaget.  Derefter udarbejder de tre totalentreprenører deres tilbud.

Efter planen vælger regionsrådet på mødet den 18. december 2017 den eller de totalentreprenører, der skal bygge de dele af Nyt OUH, som nu er i udbud.

Udbud i tre hoveddele

Udbuddet af Nyt OUH er delt op i tre hoveddele: Vidensaksen, behandlings- og sengeafsnit samt klyngerne. (se vedhæftede tegning). Det er vidensaksen og behandlings- og sengeafsnittene, som nu er i udbud.

Udbuddet af klyngerne blev annonceret mandag den 11. september, og udbudsmaterialet bliver tilgængeligt i løbet af i dag for de interesserede entreprenører.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdig i slutningen af 2022, bliver det landets største helt nybyggede sygehus.

Video om Nyt OUH

tegning af Nyt OUH

Tegning af Nyt OUH

kort over de tre udbudsområder Nyt OUH udbydes i

Kort over de tre udbudsområder Nyt OUH udbydes i

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Projektdirektør for Nyt OUH Torben Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital, 21 25 01 95

Kontaktoplysning

APPFWU01V