Skip til primært indhold

Virksomheder flytter lokalt

Når virksomhederne bestiller flyttebil, skal den ikke køre særlig langt. 57 pct. af virksomheder, som er flyttet inden for de seneste 10 år, er flyttet til et andet sted i kommunen. Den nye destination bliver ofte bestemt ud fra infrastruktur, bygningsforhold og lokalområdets attraktivitet, viser en ny analyse fra Region Syddanmark.

De små og mellemstore virksomheder er optaget af mange andre ting end billige byggegrunde, hurtig sagsbehandling i kommunerne og lav skat, når de går med tanker om at flytte hele eller dele af virksomheden.

Spørger man virksomhederne, der har skiftet adresse inden for de seneste ti år, ser de på gode erhvervsvilkår, som mere end blot økonomiske rammebetingelser i traditionel forstand. Fx spiller lokalområdets attraktivitet en lige så stor rolle som smidig og hurtig sagsbehandling i kommunerne. Også adgangen til kvalificeret arbejdskraft betyder som forventet meget.

Det viser en ny analyse baseret på svar fra flere end 900 små og mellemstore virksomheder, hvor af de 370 har skiftet matrikelnummer inden for det seneste årti.

- Det er interessant læsning, at lokalområdets attraktivitet spiller så stor en rolle for virksomhedernes valg af postnummer. Vi har faktisk en fælles vision med kommunerne i Syddanmark om at skabe mere attraktive byer og landområder som en væsentlig del af vores indsats med at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i alle dele af regionen, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Din by er dit jobopslag

Hele 83 pct. af de små og mellemstore virksomheder peger på attraktive byer og lokalområder som den væsentligste faktor til at øge rekrutteringen af medarbejdere. Som forventet spiller også lavere personskatter en rolle for 57 pct. af virksomheder, når det gælder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

To af fem virksomheder er flyttet helt eller delvist over de seneste ti år. Hver femte virksomhed går med flyttetanker.

Analysen ”Når virksomheden bestiller flyttebil” kan downloades her.

FAKTA om analysen ”Når virksomheden bestiller flyttebil”

  • 77 pct. svarede, at god digital infrastruktur var vigtig for virksomhedens valg af ny lokalitet.
  • 76 pct. svarede, at adgang til kvalificeret arbejdskraft var vigtig.
  • 69 pct. svarede, at adgang til god infrastruktur var vigtig.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V