Skip til primært indhold

Berørte borgere får ny invitation til screening for tarmkræft

Region Syddanmark er gået i gang med at kontakte de syddanske borgere, der kan være berørt af forbytning af cpr-numre i forbindelse med invitationer til screening for tarmkræft.

Som det tidligere har været fremme, har en række syddanske borgere modtaget et brev med invitation til screening for tarmkræft, hvor der kan være sket forbytning af navn og cpr-nummer til det medfølgende prøvesæt. Dermed kan der også være sket forbytninger i prøveanalyser og svar.

Fejlen og forbytningen er sket hos det firma, der har stået for pakning og udsending af invitationerne.

Siden fejlen blev opdaget i sidste uge, har Region Syddanmark arbejdet på at få identificeret, hvor mange borgere, der potentielt kan have modtaget fejlbehæftede invitationer. Indtil videre ligger det fast, at det drejer sig om mindst 634 syddanske borgere.

Berørte borgere modtager brev eller opkald

Regionen er nu i gang med at kontakte alle berørte borgere. De vil modtage et brev fra regionen via deres e-boks. Her får de at vide, at de skal kassere screeningsinvitationen og det medfølgende kit, der skal bruges til at udføre prøven. I stedet vil de i nærmeste fremtid få tilsendt en ny invitation og et nyt sæt, hvor det klart fremgår, at der er tale om et nyt sæt og en ny prøve.

De, der allerede har indsendt prøven, vil blive bedt om at udføre og indsende den igen.

- Vi beklager selvfølgelig meget, at vi skal bede de pågældende borgere om at udføre prøven igen, men vi tør ikke tage nogen chancer. Det er dybt alvorligt, hvis det viser sig, at et positivt svar, der kan betyde forstadier til kræft, havner hos det forkerte menneske. Derfor er vi nødt til for en sikkerheds skyld at gennemføre alle de screeninger, hvor der kan være den mindste tvivl, én gang til, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

En lille del af de berørte borgere har allerede indsendt og modtaget prøvesvar, inden fejlen blev opdaget. Disse borgere er Sekretariatet for tarmkræftscreening gået i gang med at kontakte telefonisk, så de får mulighed for at tale situationen igennem med en læge.

Arbejde med at klarlægge omfang fortsætter
Region Syddanmark arbejder ligesom de øvrige regioner fortsat på at får klarlagt det samlede omfang af datoer og prøver, hvor der kan være sket fejl.

- Vi afventer stadig svar fra firmaet, men vi mener, at det er mest rigtigt at gå i gang med at kontakte dem, vi allerede kender til på nuværende tidspunkt, siger Kurt Espersen.

Fakta

Alle borgere mellem 50 og 74 år modtager hvert andet år en invitation til screening for tarmkræft som en del af det nationale program for tarmkræftscreening. Invitationen består af et brev, en vejledning og et prøvesæt. På vejledningen sidder en lille label med navn og cpr-nummer, som borgeren skal sætte på det medfølgende prøveglas. Det er denne label, der i flere tilfælde er blevet forbyttet, så den har indeholdt et andet navn og cpr-nummer end den person, der har modtaget invitationen.

Yderligere oplysninger

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark, mobil 21 67 90 21

Adm. sygehusdirektør Dorthe Crüger, Sygehus Lillebælt, mobil 24 45 37 64

Kontaktoplysning

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V