Skip til primært indhold

Region Syddanmark er en god arbejdsplads

Medarbejderne i Region Syddanmark er godt tilfredse med deres arbejdsplads, viser Region Syddanmarks medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2017. Medarbejderne tilkendegiver en øget tilfredshed på tre overordnede områder i forhold til sidste år, men resultaterne viser også, hvor der er plads til forbedringer.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) i Region Syddanmark har i år været et tilbud til alle medarbejdere i Region Syddanmark, og det har medarbejderne på OUH, Ambulance Syd, Socialområdet og i regionshuset inkl. satellitter taget i mod. Medarbejderne har i undersøgelsen svaret på spørgsmål inden for fire hovedtemaer: Trivsel, social kapital, dine arbejdsopgaver og din udvikling.

Oversigt over MTU 2017-resultater fordelt på enheder *

Arbejdsplads Trivsel  Social kapital Dine arbejdsopgaver Din udvikling
OUH 74 (-) 73 (+1) 77 (-) 72 (+1)
De sociale centre 74 (+1) 73 (+2) 78 (-) 73 (+2)
Ambulance Syd 66 67 73 66
Regionshuset inkl. satellitter 77 (+1) 75 (+1) 80 (+1) 72 (+1)
Region Syddanmark total 74 (+1) 73 (+1) 77 (-) 72 (+2)

*Tallene i tabellen er indekstal mellem 0-100 og er beregnet på baggrund af et gennemsnit af en række underliggende spørgsmål. Parentesen efter tallet indikerer, om der er fremgang forhold til 2016. Eksempelvis er (+2) en forbedring på 2 point, og (-) betyder, at resultatet er uændret i forhold til sidste år.

 

Inden for tre af MTU’ens fire hovedtemaer er der sket en overordnet fremgang i forhold til sidste år. Særligt tallene fra de sociale centre trækker i en positiv retning. Her tilkendegiver medarbejderne en fremgang på 2 point både i kategorien din udvikling, der handler om arbejdsmæssige udviklingsmuligheder, og i kategorien social kapital, hvor der især ses fremgang i forhold til oplevelsen af et godt tværfagligt samarbejde og et fælles mål med arbejdsopgaverne.

Men MTU’en viser også, at tallene for medarbejderne i Ambulance Syd på alle fire temaer ligger lavere end de øvrige enheder. Det har regionsdirektør Jane Kraglunds opmærksomhed:

- Resultaterne af dette års MTU viser, at det samlet set går den rigtige vej, og at Region Syddanmark er en rigtig god arbejdsplads. Jeg glæder mig over fremgangen for de sociale centre. I forhold til Ambulance Syd er det forståeligt, at medarbejderne oplever, at det tager tid for en ny organisation at falde helt på plads. Det er vi opmærksomme på i direktionen. Ambulance Syds ledelse og samarbejdsudvalg har sat gang i mange gode initiativer, som vi endnu ikke har set den fulde effekt af.

Ambulance Syd blev etableret i august 2016, da Region Syddanmark hjemtog ambulancedriften efter ambulanceselskabet BIOS. I den forbindelse skete en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, og det er derfor første gang, Ambulance Syd deltager i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Ambulance Syd står for ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Din udvikling er MTU’ens højdespringer

Det samlede MTU-resultat viser, at medarbejderne i Region Syddanmark er godt tilfredse med deres arbejdsplads og deres arbejdsopgaver. Hovedtemaet din udvikling er gået frem med 2 point siden sidste år, og det er en fremgang, der glæder Lone Rasmussen, næstformand i Hovedudvalget i Region Syddanmark:

- I Region Syddanmark har vi fokus på at være en god arbejdsplads. Derfor glæder det mig, at det også er det, medarbejderne oplever. De tilkendegiver, at de generelt er rigtig glade for at gå på arbejde, har spændende arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder. Det er en forudsætning for at kunne trives – og det er heldigvis også det, vi ser afspejlet i fremgangen på trivselsområdet.

I alt kunne 11.668 medarbejdere deltage i årets MTU, og det tilbud tog 81 procent af medarbejderne imod. De deltog ved – på en skala fra 1-7 – at angive, hvor enige de var i en række forskellige udsagn.

Yderligere oplysninger:

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark.

Næstformand i HU Lone Rasmussen, Region Syddanmark, tlf.: 76 63 17 34

Kontaktoplysning

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V