Skip til primært indhold

Nyt p-hus til sygehuset i Vejle

Vejle Sygehus får et nyt parkeringshus med plads til flere end 300 biler. Det nye p-hus skal forbedre parkeringsforholdene ved sygehuset, og Region Syddanmark forventer, at parkeringspladserne kan tages i brug i sommeren 2019.

Vejle Sygehus har de seneste år behandlet et stigende antal patienter, og i begyndelsen af 2017 åbnede den nybyggede Psykiatrisk Afdeling Vejle tæt ved sygehuset.

Selv om regionen i 2010 byggede et parkeringshus med plads til 726 biler ved sygehuset i Vejle, er det de seneste år blevet sværere og sværere for både patienter, pårørende og personale at finde en ledig parkeringsplads. Det gør regionen nu noget ved.

Patienter skal ikke bekymre sig om p-plads

På regionsrådsmødet 27. november godkendte regionsrådet et idéoplæg til endnu et p-hus ved sygehuset i Vejle, samt at der bruges 45 millioner kroner på byggeriet.

Enhedslistens ene mandat undlod at stemme, mens Socialistisk Folkepartis to mandater stemte imod, at p-huset delvist finansieres af midler til etablering af særlige psykiatriske pladser.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Når man er på vej til undersøgelse eller behandling på et sygehus eller er pårørende til en indlagt, befinder man sig ofte i en sårbar situation. Så har man slet ikke brug for også at skulle bekymre sig om, hvor man finder en parkeringsplads. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i regionsrådet er blevet enige om hurtigst muligt at gøre noget ved parkeringsforholdene ved Vejle Sygehus.  

Et rundt og brugervenligt p-hus

Det nye p-hus, der er en del af budgetaftalen for 2018, kommer til at rumme flere end 300 parkeringspladser. Bygningen bliver rund og placeres på hjørnet af Horsensvej og Skovgade tæt ved sygehusets kræftafdeling.

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S) fra regionens innovationsudvalg siger:

- Vi har generelt stor fokus på parkeringssituationen ved vores sygehuse, og jeg er meget tilfreds med den løsning, der nu er godkendt i Vejle. Sygehuset får et brugervenligt p-hus bygget som en spiral, så det er nemt at køre ind og ud. Samtidig betyder formen, at vi udnytter den ledige plads optimalt.

Placeringen betyder dog, at det bliver nødvendigt at nedlægge de cirka 50 parkeringspladser, der allerede ligger på grunden. 

Kontakt til kommunen om trafikal situation

Regionen har haft et godt samarbejde med Vejle Kommune omkring udformningen og placeringen af det nye p-hus, som ligger inden for den gældende lokalplan. Trafiksituationen ved sygehuset og ikke mindst til- og frakørselsforholdene er dog en udfordring, erkender Stephanie Lose (V):

- Jeg har derfor skrevet til borgmesteren i Vejle og bedt kommunen om, at der også bliver kigget på de trafikale forhold, så det bliver nemmere at komme til og fra sygehuset. 

Byggeri går i gang til maj

Der er afsat 45 millioner kroner til det nye p-hus, som udbydes i totalentreprise i december 2017. Selve byggeriet af p-huset forventes af gå i gang i maj 2018, så de nye parkeringspladser kan tages i brug i sommeren 2019.

Fakta

Der er i alt 1.306 parkeringspladser ved Vejle Sygehus, og med det nye p-hus bliver der flere end 1.550 pladser.

Ved Psykiatrisk Afdeling Vejle er der 136 parkeringspladser.

Se placering af det nye p-hus.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V