Skip til primært indhold

Syddansk Vækstforum og Business Region Esbjerg vil styrke væksten i Sydvestjylland

På et møde 14. marts gav Syddansk Vækstforum og Business Region Esbjerg håndslag på, at parterne vil arbejde frem imod en strategisk erhvervspartnerskabsaftale. Erhvervspartnerskabet skal bl.a. øge væksten i produktionsvirksomhederne og forbedre de sydvestjyske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft.

1. januar 2017 gik kommunerne Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde sammen om at danne Business Region Esbjerg, som skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Sydvestjylland. Business Region Esbjerg og Syddansk Vækstforum ser store fordele i at samarbejde om at udnytte de styrker og tage fat i de udfordringer, som sydvestjyske virksomheder står over for.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), siger:

- Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med kommunerne i den nye business region, bl.a. gennem Vækstforums investeringer i udvikling af offshore- og turismeerhvervene. Vækstforum lægger stor vægt på, at virksomhederne har let og enkel adgang til sammenhængende og effektive erhvervsfremmetilbud. Det sikres gennem et tæt samarbejde med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Ved at indgå en erhvervspartnerskabsaftale med Business Region Esbjerg styrker vi nu sammenhængen og synergien mellem vores indsatser til gavn for virksomhederne i Sydvestjylland.  

Stor optimisme trods udfordringer

Parterne har bl.a. aftalt, at man vil arbejde videre med at styrke samarbejdet om vækst i produktionsvirksomheder og adgang til kvalificeret arbejdskraft, og det er der flere årsager til. Hele 60 pct. af de små og mellemstore syddanske fremstillingsvirksomheder forventer større omsætning i 2017 i forhold til året før, og Sydvestjylland har en stor andel af fremstillingsvirksomheder. Samtidig melder hele 64 pct. af fremstillingsvirksomhederne, at de i høj eller nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft det seneste halve år.

Bestyrelsesformand i Business Region Esbjerg, John Lesbo, siger:

- En af de helt store udfordringer for virksomhederne i forhold til at realisere deres vækstpotentiale er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Hvis virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de efterspørger, hæmmer det deres vækst. Derfor er det afgørende, at vi i fællesskab får sat fokus på at få løst den udfordring.

Styrket samarbejde

Med etableringen af Business Region Esbjerg er der taget et skridt mod at skabe endnu bedre rammer for erhvervslivet. Den nye business region vil gøre samarbejdet om de styrker og udfordringer, de fire kommuner har til fælles, mere gnidningsfrit – både de fire kommuner imellem og imellem kommunerne og regionen.

Borgmester i Varde og næstformand i Business Region Esbjerg, Erik Buhl (V), siger:

 - Med aftalen styrker og fortsætter vi det rigtig gode samarbejde, vi har med regionen. Vi er gode til at få vores initiativer til at spille sammen. Vi har fx en fælles ambition om at styrke produktionserhvervet, bl.a. gennem øget brug af digitalisering og automatisering. Med den nye aftale vil vi forstærke det samarbejde.

Parterne vil i løbet af de kommende måneder arbejde henimod en egentlig strategisk erhvervspartnerskabsaftale inden for de fælles indsatsområder.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, tlf. 25 33 09 82

John Lesbo, bestyrelsesformand i Business Region Esbjerg, tlf. 40 10 64 32

Erik Buhl (V), borgmester i Varde og næstformand for Business Region Esbjerg, tlf. 40 17 44 54

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V