Skip til primært indhold

Rammerne for udbud af syddansk EPJ på plads

Sygehusene i Region Syddanmark skal have en ny elektronisk patientjournal. På mødet i går fastlagde regionsrådet rammerne for det udbud, der skal føre frem til valg af den kommende EPJ-løsning. Hvis alt går efter planen, vælger regionen sin nye EPJ-løsning ved årsskiftet.

Regionsrådet besluttede i december sidste år at sende Region Syddanmarks elektroniske patientjournal i udbud. Frem til da var regionen egentlig indstillet på at fortsætte med den nuværende EPJ-løsning COSMIC. Men efter lange forhandlinger mellem regionen og leverandøren af COSMIC stod det dog sidste efterår klart, at det ikke kunne lade sig gøre, og derfor var eneste vej frem et nyt udbud.

Regionsrådet besluttede på mødet i går, at udbudsformen bliver et såkaldt ”udbud med forhandling”. Det betyder blandt andet, at der er en forhandlingsrunde, efter regionen har modtaget de indledende tilbud, så regionen får den bedst mulige løsning.

Regionsrådet har også besluttet, at der afsættes 15 mio. kr. til at gennemføre udbuddet. Pengene findes inden for den nuværende ramme for sundheds-it.

Efter planen skal administrationen ved årsskiftet pege på en EPJ-løsning, så regionsrådspolitikerne derefter kan tage endelig beslutning om et kommende system.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi går efter en elektronisk patientjournal, der er i fuld drift og har vist sit værd, så vi ikke kommer til at stå med en løsning, som først skal udvikles færdig. Uanset hvilken EPJ-løsning, det ender med, vil vi bestræbe os på, at patienterne og personalet kommer til at mærke så lidt som mulig til overgangen.

Aftale om fortsat drift af nuværende EPJ

Der vil gå mindst tre år, før en ny EPJ-løsning er på plads og klar til at blive taget i brug på regionens sygehuse. Derfor har regionen indgået en treårig aftale med leverandøren af COSMIC om fortsat service og vedligehold af COSMIC. En del af aftalen er, at der er mulighed for at forlænge den i yderligere to år.

For at sikre, at den nye EPJ-løsning kommer til at fungere for medarbejderne i deres travle hverdag på sygehusene, vil der fra begyndelsen af arbejdet med udbuddet blive tilknyttet fem udvalgte klinikere til processen. De skal bruge en arbejdsdag om ugen på at være med til at sikre kvaliteten af den EPJ-løsning, der bliver valgt. I den endelige evaluering af tilbuddene er det tanken, at en større gruppe klinikere skal inddrages.

Fakta om elektronisk patientjournal

En elektronisk patientjournal indeholder de oplysninger, som sundhedspersonalet på regionens sygehuse gemmer om hver enkelt patient. Region Syddanmarks nuværende EPJ-løsning COSMIC dækker alle regionens fem sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og psykiatrisygehuset.

Omkring 25.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse har adgang til COSMIC. I spidsbelastningsperioderne anvender omkring 7.400 brugere COSMIC samtidig. Typisk er der omkring 2,8 mio. journalopslag i den elektroniske patientjournal på en almindelig arbejdsdag.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, mobil 20 28 20 71

Odense Universitetshospital er systemejer af regionens EPJ-løsning.

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V