Skip til primært indhold

Kompetenceløft på vej til syddanske virksomheder

Syddansk Vækstforum afsætter nu 25 mio. kr. til en indsats, der skal bidrage til at opkvalificere virksomheders medarbejdere. Virksomhederne opfordres til at gå sammen i branchefællesskaber og samarbejde om at få opkvalificeret branchens medarbejdere.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves igen og igen af syddanske virksomheder som en af de største udfordringer, de står over for i forhold til at realisere deres vækstpotentiale. Det fremgår bl.a. af Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2016. Her havde tre ud af fire virksomheder søgt nye medarbejdere, og af disse havde 59 pct. i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer. I Syddanmark efterspørges der særligt visse typer af faglærte og medarbejdere med tekniske kompetencer på videregående niveau.

Derfor afsætter Syddansk Vækstforum nu 25 mio. kr. til opkvalificering af syddanske virksomheders ledere og medarbejdere.

Flere krav til medarbejderes kompetencer

Der er flere veje til kvalificeret arbejdskraft, og der er behov for at sætte ind flere steder. Det tager eksempelvis lang tid at få uddannet de unge inden for de uddannelser, der efterspørges, og det kan være vanskeligt at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft fra andre steder i landet eller udlandet. Derfor er der behov for en indsats, der kan bidrage til kvalificeret arbejdskraft på den lidt kortere bane. Og det kan opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere gøre, især hvis det kobles med en bredere rekruttering af nye medarbejdere, der har nogle, men ikke alle de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), siger:

- Vi ser et særligt potentiale i, at virksomheder inden for en branche med samme kompetencebehov går sammen i et branchepartnerskab om at opkvalificere arbejdskraft til branchen. Det bidrager bl.a. til, at indsatsen er efterspørgselsdrevet og matcher virksomhedernes behov, samtidig med at det kan skabe volumen og dermed en større mulighed for holddannelse, siger hun og fortsætter:

- Vi hører gang på gang, at mange syddanske virksomheder har rigtig svært ved at anskaffe den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger og behøver for at indfri deres vækstpotentiale. Samtidig er den fjerde industrielle revolution – Industri 4.0 – ved at gøre sit indtog, og det stiller endnu flere krav til medarbejdernes kompetencer. Den udfordring forsøger vi bl.a. at imødegå med denne indsats, siger hun.

Positive virksomheder

De små og mellemstore syddanske virksomheder ser ellers positivt på fremtiden. I Region Syddanmarks Årsudsigt 2017 svarer over halvdelen af virksomhederne, at de forventer større omsætning i 2017 i forhold til 2016, og hver tredje forventer flere ansatte.

Derfor er det bydende nødvendigt, at erhvervslivet får adgang til de kompetencer, der har brug for, mener vækstforummedlem og bestyrelsesformand i Juliana Drivhuse A/S, Bo Stærmose:

- Årsudsigt 2017 viser jo, at de syddanske virksomheder generelt ser positivt på fremtiden og er klar til at investere for at realisere deres vækstpotentiale. Derfor bør vi også lægge os i selen for at undgå, at denne optimisme og forventning til vækst bliver kvalt af manglen på kompetencer og kvalificeret arbejdskraft. Hvis vi vil give de syddanske virksomheder de optimale rammer for vækst, bliver vi nødt til at sætte ind i forhold til de kompetencer, de har brug for. Og her er det vigtigt, at udbyderne af efteruddannelse stiller relevante og fleksible efteruddannelsesforløb til rådighed, og at virksomhederne også selv kommer på banen og opkvalificerer egne medarbejdere og nye medarbejdere, siger han.

De 25 mio., der afsættes til den nye pulje, består af 20 mio. kr. fra den Europæiske Socialfond og 5 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

Du kan læse om, hvilke kriterier projekterne vurderes på her.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, tlf. 25 33 09 82

Bo Stærmose, medlem af Syddansk Vækstforum og bestyrelsesformand i Juliana Drivhuse A/S, tlf. 40 50 18 11

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V