Skip til primært indhold

Grønt lys til 14 nye retspsykiatriske sengepladser

Den regionale retspsykiatriske afdeling i Middelfart skal ombygges, så den kommer til at rumme 14 nye sengepladser. Regionsrådet har nu nikket til, at ombygningen går i gang. Flere retspsykiatriske patienter vil derfor fremover kunne få et specialiseret behandlingstilbud i stedet for at være på en almindelig psykiatrisk afdeling.

Der er de seneste år kommet flere og flere retspsykiatriske patienter - både på landsplan og i Region Syddanmark. Men det er ikke længere muligt at rumme alle patienterne på regionens retspsykiatriske afdeling i Middelfart, der har 70 sengepladser. Flere retspsykiatriske patienter er derfor placeret på regionens almenpsykiatriske afdelinger.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 besluttede regionsrådet at øge antallet af retspsykiatriske pladser, og på regionsrådsmødet 27. marts godkendte regionsrådet byggeplanen for en ombygning af et almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart til et retspsykiatrisk afsnit med 14 sengepladser. Den samlede retspsykiatriske funktion i Middelfart kommer dermed til at rumme 84 sengepladser.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi har længe haft udfordringer med at finde plads til de mange retspsykiatriske patienter. Så sent som i 2014 udvidede vi vores retspsykiatriske funktion med 24 senge, men udviklingen har betydet, at vi nu igen har brug for flere pladser. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi i regionsrådet er blevet enige om at øge antallet af retspsykiatriske pladser i Middelfart, og at vi nu er nået så langt, at byggeprocessen kan gå i gang.

Ny sengepladser kommer patienterne til gode

Når de 14 nye sengepladser er tilgængelige, vil der blive væsentligt færre retspsykiatriske patienter uden for specialafdelingen i Middelfart, og det glæder udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) fra Psykiatri- og socialudvalget:

- Det er ikke optimalt med en sammenblanding af retspsykiatriske og almenpsykiatriske patienter – hverken for patienterne eller for personalet. Derfor er der heller ingen tvivl om, at de nye retspsykiatriske sengepladser vil komme patienterne til gode. Vi har hele tiden haft en plan om at holde de retspsykiatriske patienter samlet ét sted i regionen, og det holder vi fast i. I Middelfart har vi ekspertisen på området og en stor erfaring med at håndtere denne type patienter.

De almenpsykiatriske patienter, der i dag bor på det afsnit, som skal ombygges til retspsykiatrisk afsnit, flytter ud på de afdelinger, der afgiver de retspsykiatriske patienter.

Selve ombygningen går i gang i efteråret 2017, og planen er, at det nye retspsykiatriske afsnit i Middelfart står klar til indflytning senest i juni 2018.

Fakta

En retspsykiatrisk patient er en patient, der har begået noget kriminelt, men som er blevet vurderet til at have været psykisk syg i gerningsøjeblikket. Personen er derfor idømt psykiatrisk behandling, der har til formål at forebygge, at personen vil begå noget kriminelt igen.

I Middelfart ligger Region Syddanmarks retspsykiatriske afdeling med 70 retspsykiatriske sengepladser. Med de 14 nye sengepladser bliver der plads til i alt 84 retspsykiatriske patienter. Der vil fortsat være et enkelt almenpsykiatrisk sengeafsnit med 18 sengepladser i Middelfart.

Ombygningen af sengeafsnittet indebærer blandt andet, at der indrettes lokaler, hvor patienterne har mulighed for at dyrke forskellige indendørs aktiviteter, og at der etableres et stort, lukket gårdrum med mulighed for boldspil og andre udendørs aktiviteter. Samtidig bliver sikkerheden opgraderet, så den lever op til de sikkerhedskrav, som gælder for de øvrige retspsykiatriske afsnit i Middelfart.

I forbindelse med ombygningen bliver der også etableret såkaldt døgnrytmelys både i den nye retspsykiatriske afdeling og i den almenpsykiatriske afdeling, der stadig befinder sig i Middelfart. Det besluttede politikerne på mødet 27. marts at sætte ekstra midler af til. De resterende sengeafsnit i Middelfart har allerede døgnrytmelys.

Det samlede budget for ombygningen er 14,3 millioner kroner.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V