Skip til primært indhold

Det Gode Liv er på vej

Det går fremad med at skabe en attraktiv, aktiv og produktiv region. Det viser en status på de syv konkrete målindikatorer i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2020. Der er dog en voksende problemstilling at skaffe kvalificeret arbejdskraft og få flere syddanskere i arbejdsstyrken.

Antallet af syddanskere stiger, flere kommer i arbejde, og væksten i produktivitet er landets højeste.

Et år efter søsættelsen af den fireårige Det Gode Liv-strategi er Region Syddanmark på nuværende tidspunkt godt på vej til at opfylde to af de syv opstillede måleindikatorer – attraktivitet og produktivitet.

Fx opfatter 80 pct. af syddanskerne i dag deres lokalområde som attraktivt, hvilket er en stigning på fem procentpoint i forhold til den seneste måling fra 2015.

Det glæder formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Bo Libergren (V):

- Vi arbejder med at udvikle alle områder af Syddanmark til attraktive steder at bo og arbejde. Vi har brug for at få alle ressourcer, evner og talenter i spil fra ung til gammel, og det kræver, at der er optimale rammer for at leve det liv, man ønsker, siger han og fortsætter:

- Samtidig er vi overbeviste om, at det spiller en væsentlig rolle i forhold til at kunne fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. Hvor meget den positive udvikling så skyldes vores indsats sammen med kommunerne, eller at det generelt går godt i samfundet, er selvfølgelig svært at sige.

Den mest produktive region

Også målet om at være den mest produktive region er indfriet. Over de seneste fem år produktiviteten vokset mere i Syddanmark end i nogen anden region. I 2010 producerede hver arbejdstager i Syddanmark værdier for 350 kr. i timen. Nu er tallet steget til 402 kr. pr. time.

- Den øgede værdi af syddanskernes arbejdsindsats er vigtig, fordi den skaber mere økonomisk fremgang og vækst for den samme indsats, hvilket alt andet lige stiller virksomhederne bedre i den internationale konkurrence, siger formand for Syddansk Vækstforum, regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Målsætningen om en befolkningsvækst i regionen på 12.000 frem mod 2020 er også kommet stærkt fra start. I det seneste år er indbyggertallet steget med 5.500 til 1.217.224 syddanskere som følge af et stort plus på nettoindvandringen.

- Det er naturligvis ud fra et økonomisk perspektiv afgørende, at den store nettoindvandring primært skyldes folk, der kommer til landet for at arbejde, påpeger Bo Libergren. 

Nettoindvandring dækker over de, der er flyttet til Region Syddanmark fra udlandet, minus de, der er flyttet ud.

FAKTA: Status på de syv indikatorer ét år efter vedtagelsen af vækst- og udviklingsstrategien ”Det Gode Liv”:

Mål: 80 pct. af borgerne skal angive, at de anser deres lokalområde for attraktivt.

Status: Op fra 75 pct. i 2015 til 80 pct. i 2016.

Mål: Syddanmark skal have den største årlige produktivitetsvækst.

Status: Fra 2010 til 2015 er produktiviteten steget hvert år og mest i procent i Syddanmark.

Mål: Befolkningstilvækst på 12.000 frem mod 2020.

Status: Steg med 5.500 indbyggere 2015-2016.

Mål: 76 pct. skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2020.

Status: Uddannelsesniveauet er stigende fra de 73 pct. ved strategiens start, men stadig et godt stykke fra målet på 76 pct.

Mål: At øge erhvervsfrekvensen med 5 procentpoint svarende til 36.000 personer.

Status: Er kun steget 0,4 procentpoint fra 2015-2016.

Der er endnu ikke foretaget opfølgende målinger af den gennemsnitlige rejsetid/fremkommelighed med biler og offentlig transport, som kan sige noget om udviklingen i gennemsnitsrejsetider. Region Syddanmark har som mål at holde gennemsnitsrejsetiderne uændrede trods stigende trafikmængder.

Borgernes opfattelse af, i hvor stor udstrækning de får brugt egne talenter og evner, udestår der også opfølgende måling af. For begge områder bliver der foretaget nye målinger i løbet af 2017.

Hent analysen "State of the Region 2017" her

APPFWU01V