Skip til primært indhold

36 mio. kr. skal sætte skub i virksomheders digitale omstilling

En ny kortlægning viser, at syddanske virksomheder har brug for at forstå og udnytte innovative teknologier og services. Det er Syddansk Vækstforum, som har fået udarbejdet kortlægningen, og nu afsætter 36 mio. kr. til at speede Industri 4.0-omstillingen i virksomhederne op.

Syddansk Vækstforum sætter gang i en stor indsats, der skal hjælpe de syddanske service- og produktionsvirksomheder med at få taget hul på udfordringerne i Industri 4.0.

Det er vigtigt for de syddanske virksomheders fremtidige overlevelse, at de er parate til omstilling.

Industri 4.0 handler om at integrere den digitale og virtuelle verden med den fysiske produktion, hvilket skaber nye muligheder ikke kun for produktionsvirksomheder, men i høj grad også for servicevirksomheder.

Der er tale om teknologier og løsninger, som ved hjælp af data og databehandling forbinder den fysiske og virtuelle verden i systemer, så fx avancerede, selvstyrende robotter kan samarbejde og arbejde side om side med mennesker. Ny avanceret hardware og software med bl.a. sensorer og Big Data gør det samtidig muligt at kommunikere med kunder på nye måder, at håndtere kundeforespørgsler hurtigt og effektivt og levere nye serviceydelser, der er tilpasset den enkelte kunde.

Vækstforums indsats vil bl.a. omfatte tilbud om innovationssamarbejder og vækstplaner.

Vækstforum- og regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

- Når vi satser stort her, er det fordi, en af Syddansk Vækstforums vigtige opgaver er at sikre, at de syddanske virksomheder er så konkurrencedygtige som muligt og skaber vækst og arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at de syddanske virksomheder er klædt bedst muligt på til at udnytte de muligheder, som følger af den nye automatiserede og digitaliserede virkelighed.
Vækstforums Industri 4.0-indsats er hovedsagelig rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Opråb fra direktør

Dynevirksomheden DYKON i Lunderskov er et eksempel på en virksomhed, der arbejder med målrettet optimering via digitalisering og automatisering. Virksomheden producerer dyner til 55 lande, bl.a. Østen, og har omkring 80 ansatte.

Administrerende direktør Peter Bøgh Petersen fra DYKON siger:

- Det er ikke et spørgsmål om, hvornår den næste industrirevolution rammer os. Det er et spørgsmål om, hvor rede din virksomhed er til at springe på udviklingen NU. Enhver der tøver, vil sakke alvorligt bagud i den enorme innovationskraft, der vil møde os på verdensmarkederne.
Peter Bøgh Petersen understreger desuden vigtigheden af, at virksomhederne netværker sig til forståelse af den gevinst, der ligger i de nye teknologier.

Virksomhederne er hørt

For at sikre, at indsatsen giver virksomhederne det, de har brug for, har Syddansk Vækstforum fået udarbejdet en kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark.

Den viser bl.a., at der ikke er ret mange, der benytter de nyeste teknologier i dag. Men rigtig mange virksomheder har intentioner om at indføre nye teknologier i løbet af de kommende år. 
Kortlægningen viser også, at virksomhederne i høj grad forventer, at de nye teknologier vil give en højere produktivitet og nye og forbedrede produkter. Og så vil de nye teknologier betyde, at der skal ansættes flere specialiserede medarbejdere i fremtiden.

Forhindringer for virksomheder

Når virksomhederne ikke allerede har indført de nye teknologier, skyldes det ifølge kortlægningen mangel på viden og kendskab til mulighederne i den nye teknologi. Også manglende adgang til finansiering, manglende tid og overskud til at undersøge muligheder og potentialer ved ny teknologi og mangel på kvalificeret arbejdskraft nævnes som forhindringer.
Når det gælder manglen på kvalificeret arbejdskraft, har virksomhederne mulighed for at benytte sig af de brede indsatser, som vækstforum har inden for kvalificeret arbejdskraft, senest et nyt tilbud om vækstrettet kompetenceudvikling i branchepartnerskaber.

Vækstforum- og regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:
- Indsatsen vil gavne både service- og produktionsvirksomheder og den styrkeposition, vi har indenfor robotteknologi i Syddanmark.

Der vil nu blive annonceret efter operatører, som kan byde ind med forslag til, hvordan opgaven løftes.

De 36 mio. kr. finansieres via EU's regionalfondsmidler og de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   
Resultater fra kortlægningen:

  • Syddanske virksomheder mangler viden og kendskab i forhold til at indføre nye teknologier, kvalificeret arbejdskraft, adgang til finansiering og tid og overskud til at undersøge muligheder og potentialer ved ny teknologi.
  • Små- og mellemstore syddanske virksomheder har brug for at blive hjulpet i gang med brugen af Industri 4.0-teknologier.
  • De syddanske virksomheder er først og fremmest interesseret i at implementere avanceret robotteknologi og i datasikkerhed og datainfrastruktur.
  • Syddanske virksomheder er generelt længere fremme med implementering af robotteknologi og løsninger inden for datasikkerhed og -infrastruktur end virksomheder i resten af Danmark.

Kortlægningen er udført for Syddansk Vækstforum. Den er baseret på spørgeskemaundersøgelser med besvarelser fra 140 syddanske virksomheder og 25 dybdegående telefoninterviews med syddanske eksperter og virksomhedsledere. Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark er tilgængelig på Vækstforums hjemmeside: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454971

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V