Skip til primært indhold

Nyt OUH sendes i udbud

Region Syddanmark sender nu store dele af det nye universitetshospital i Odense i udbud. Nyt OUH bliver Danmarks største helt nye sygehus, og udbuddet kommer til at foregå som totalenterprise.

Regionsrådet besluttede i oktober 2016 at sende store dele af det nye universitetshospital i Odense i udbud i såkaldt totalenterprise. Nyt OUH bliver et af Danmarks største sygehusbyggerier, og det er det første af de store danske sygehusbyggerier, der bliver udbudt i totalenterprise. Totalentreprise betyder, at totalentreprenøren færdigprojekterer projektet og sikrer, at det bliver opført. Totalenterprise-udbuddet af Nyt OUH deles i tre store klumper: Vidensaksen, behandlingsbygningerne og klyngerne. (se vedhæftede tegning)

Opgaverne med at projektere og bygge vidensaksen og behandlingsbygningerne er nu sendt i EU-udbud. Materialet bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende én af de kommende dage og på www.rsyd.dk onsdag. Udbuddet indledes med en såkaldt prækvalifikationsfase, hvor alle entreprenører har mulighed for at tilkendegive deres interesse. Ud fra disse interessetilkendegivelser vælger regionen, hvilke entreprenørere man vil forhandle videre med. Udbuddet af de såkaldte klynger på det nye sygehus forventes at være klar i begyndelsen af september i år.

Kontraktunderskrift i begyndelsen af 2018

Region Syddanmark regner med at kunne underskrive kontrakten med den eller de totalentreprenører, der bliver valgt til at projektere og bygge vidensaksen og behandlingsbygningerne i begyndelsen af 2018. Kontrakten omkring klyngerne forventes at være klar fire måneder senere. Nyt OUH forventes at stå færdigt slutningen af 2022.

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Vi går nu ind i en ny spændende fase med dette kæmpeprojekt. Medic OUH og vores egen projektorganisation har i fælleskab gjort et godt stykke arbejde med at optimere projektet og gøre det velegnet til totalenterprise. Op til udbuddet har vi været i tæt dialog med en lang række entreprenører både fra Danmark og fra udlandet. Vi fornemmer, at der er stor interesse for projektet, og vi inviterer alle interesserede entreprenører til informationsmøde i næste uge, hvor vi fortæller om udbuddet. 

Optimeret projektforslag

Som led i at gennemføre regionsrådets beslutning om udbud i totalenterprise har totalrådgiver Medic OUH og regionen arbejdet med at optimere projektforslaget for Nyt OUH frem mod udbudsfasen. Optimeringen har blandt andet haft til formål at gøre anlægsøkonomien mere robust.

Informationsmødet for interesserede entreprenører bliver holdt fredag den 19. maj 2017, kl. 10-12 i Nyt OUH besøgscentret, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, 

Administrerende sygehusdirektør, Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, mobil 20 28 20 71

APPFWU02V