Skip til primært indhold

Region Syddanmark sender elektronisk patientjournal i udbud

Region Syddanmark har en ny elektronisk patientjournal (EPJ) undervejs. Som et led i den proces har regionen netop fremsendt en udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse.

Regionens sygehuse skal have en ny elektronisk patientjournal (EPJ). Derfor har Region Syddanmark netop fremsendt en udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse, der skal sikre størst mulig kvalitet inden for de økonomiske rammer. Den kommende løsning får navnet EPJ-Syd.

Ikke et udviklingsprojekt

Region Syddanmark lægger i udbudsmaterialet vægt på, at der ønskes en velafprøvet og solid løsning, som allerede er i drift på danske eller udenlandske hospitaler. Det betyder, at EPJ-Syd ikke er et udviklingsprojekt, men derimod en anskaffelse af en velafprøvet løsning.

Samtidig stilles der krav til, at løsningen kan indføres i en sammenhængende og ensartet kvalitet på tværs af sygehusene inden for relativt kort tid efter valget af leverandør.

Efter planen skal regionsrådet vælge leverandøren primo marts 2018. 

Patienter og brugere i centrum

EPJ-Syd skal holde styr på blandt andet journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking.

Udbuddet og anskaffelsen gælder for alle sygehusene i Region Syddanmark, men projektet er forankret på Odense Universitetshospital (OUH). Her har administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen forventninger om en løsning, som tilgodeser både patienter og medarbejdere:

- Først og fremmest skal den nye løsning sikre, at vi kan arbejde patientsikkert og effektivt på sygehusene. Dernæst er det afgørende for Region Syddanmark, at det er en løsning, som er brugervenlig og hurtig, så medarbejderne oplever, at den understøtter hverdagens arbejdsgange.

Desuden er det et krav, at EPJ-Syd giver mulighed for både øget patientinddragelse i behandlingsforløbet og for at bruge tablets og smartphones i klinikkens arbejdsgange. 

Strategisk samarbejde med leverandøren

Region Syddanmark ønsker at indgå i et langvarigt strategisk samarbejde med leverandøren af løsningen, som gensidigt forpligter parterne til at drive og videreudvikle EPJ-Syd. 

Der stilles i øvrigt krav om, at EPJ-Syd passer ind i det etablerede IT-miljø i Region Syddanmark. Ønsket er at mindske de forandringer, der kan blive nødvendige, når løsningen tages i brug.

For at sikre, at den nye EPJ-løsning kommer til at fungere for medarbejderne på sygehusene, har der fra begyndelsen af arbejdet med udbuddet været tilknyttet klinikere til processen. Klinikerne er således løbende med til at sikre kvaliteten af den EPJ-løsning, der vil blive valgt. I forbindelse med evaluering af tilbud på løsningen vil yderligere klinikere fra regionens sygehuse blive inddraget i processen.

Fra senest onsdag 28. juni 2017 om eftermiddagen vil udbudsmaterialet være tilgængeligt på regionens hjemmeside.

Fakta

Den nuværende EPJ-løsning, COSMIC, dækker alle regionens fem sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og psykiatrisygehuset – og bruges af cirka 25.000 læger, sygeplejersker, sekretærer og andre medarbejdere på regionens sygehuse. Typisk er der omkring 2,8 mio. journalopslag i den elektroniske patientjournal på en almindelig arbejdsdag.

Der vil gå mindst tre år, før en ny EPJ-løsning er på plads og klar til at blive taget i brug. Derfor har regionen indgået en treårig aftale med leverandøren af COSMIC om fortsat service og vedligehold.

Yderligere oplysninger

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, OUH, Region Syddanmark, mobil 20 28 20 71. 

APPFWU02V