Skip til primært indhold

Ny mand i spidsen for Nyt OUH-byggeri

Region Syddanmark ansætter Torben Hedegaard Jensen som direktør på Odense Universitetshospital med særligt ansvar for byggeriet af det nye universitetshospital Nyt OUH. Torben Hedegaard Jensen kommer fra en stilling som økonomidirektør i Region Hovedstaden.

15. august 2017 tiltræder 53-årige Torben Hedegaard Jensen som ny direktør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus. Han afløser Peter Fosgrau, der i januar blev konstitueret og siden fastansat som administrerende direktør for Sygehus Sønderjylland.

Sammen med de øvrige fem direktører i direktionen deler Torben Hedegaard Jensen det overordnede ansvar for patientbehandlingen og vil få ledelsesopgaver i OUH’s driftsorganisation. Han bliver derudover ansvarlig for den overordnede projektledelse af byggeriet af Nyt OUH og kommer til at fungere som daglig leder af projektorganisationen for Nyt OUH.

Torben Hedegaard Jensen er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet og har en bred ledelseserfaring inden for sundhedsområdet. De seneste fire år som økonomidirektør i Region Hovedstaden, hvor han blandt andet har haft det overordnede ansvar for den økonomiske opfølgning på regionens kvalitetsfondsbyggerier og øvrige store byggeprojekter. 

En erfaren og kompetent ny direktør

Regionsdirektør Jane Kraglund glæder sig over, at der nu er fundet en ny direktør blandt de 12 kvalificerede ansøgere:

- Det er en yderst erfaren og kompetent direktør, vi nu ansætter, og jeg er sikker på, at han i samarbejde med de øvrige direktører på OUH vil være i stand til at løfte de mange opgaver, der venter forude. Ikke mindst når det gælder byggeriet af Nyt OUH og planlægningen af indflytningen i 2022.

Vi er rustede til de kommende år

Administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital Niels Nørgaard Pedersen ser frem til samarbejdet:

- Torben træder ind i direktionen med en bred erfaring fra sundhedsvæsenet ikke mindst som ansvarlig for den løbende opfølgning på Region Hovedstadens sygehusbyggerier. Det ruster os godt til de kommende år, hvor vi ved hjælp af en stærk udviklings- og forbedringskultur skal overføre vores ambitioner om at være patientens universitetshospital til de nye rammer på Nyt OUH.

Ny direktør glæder sig

Som daglig leder af projektorganisationen for Nyt OUH vil Torben Hedegaard Jensen få en stor rolle i byggeriet af Danmarks største helt nye sygehus, der kommer til at fylde cirka 260.000 m2, og som har et samlet budget på cirka syv mia. kroner.

Torben Hedegaard Jensen siger:

- Jeg ser det som en meget spændende udfordring at være med til at realisere Nyt OUH og ikke mindst at være med til at indfri OUH’s ambitioner om at være patientens universitetshospital. To vigtige opgaver bliver også at forberede indflytningen på det nye sygehus i samarbejde med ledere og medarbejdere, og at realisere de muligheder for forskning, uddannelse og udvikling af nye behandlingsmetoder, som opstår med de nye fysiske rammer. Det bliver forhåbentlig til stor gavn for fremtidens patienter.

Privat er Torben Hedegaard Jensen gift med Lisa Duus. De har tre sammenbragte voksne døtre.

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark,

Administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus, telefon 20 28 20 71

Kommende direktør på OUH, Torben Hedegaard Jensen,
telefon 21 25 01 95

CV for Torben Hedegaard Jensen
Født i Faaborg den 29. august 1963.
Cand. scient. pol. fra Københavns Universitet 1991.

Erhvervserfaring:
2014-: Region Hovedstaden. Direktør for Center for Økonomi med ansvar for enhederne: Budget og Analyse, Byggestyring, Finans, Data og Indkøb.

2013-2014: Akademikernes. Vicedirektør med ansvar for økonomi, IT og interne servicefunktioner.

2010-2013: MUUSMANN A/S. Partner med ansvar for forretningsområdet ”Økonomi, styring og analyse” på sundhedsområdet.

2009-10: Gentofte Hospital. Økonomi- og planlægningschef med ansvar for selvstændige stabsfunktioner inden for områderne budget, regnskab, planlægning, kvalitet, patientservice og forskning.

2005-09: Københavns Kommune, Sundheds- og omsorgsforvaltningen. Ældrechef i Valby Lokalområde. Fra 2007 informatikchef med ansvar for it-strategi/udvikling på ældre- og sundhedsområdet.

2002-05: Sundhedsforvaltningen, Roskilde Amt. Økonomi- og analysechef. Overordnet ansvar for økonomi og IT på sundhedsområdet (sygehuse og sygesikring).

1997-02: Roskilde Amts Sygehus Køge. Administrationschef.

1995-97: Hovedstadens Sygehusfællesskab. Fuldmægtig i HS Direktionen. Specialkonsulent, senere budgetchef ved Rigshospitalets budgetkontor.

1991-95: Sundhedsstyrelsens Lægemiddelafdeling. Fuldmægtig, senere specialkonsulent i ledelsessekretariatet.

 

Kontaktperson

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V