Skip til primært indhold

Den sydligste del Østerstrand kan snart blive genåbnet

Den sydligste del Østerstrand ud for Skanseodde i Fredericia skal hurtigst muligt åbnes for offentligheden igen. Der er nu lagt en overordnet tidsplan for etableringen af en særlig barriere, som skal forhindre mere olie i at nå stranden. Det blev aftalt i går på et møde mellem Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Shell.

Inden vinteren 2018 vil Shell etablere en reaktiv barriere, der skal forhindre yderligere olie fra et 30 år gammelt oliespild på havneterminalområdet i at nå den sydligste del af Østerstrand. Stranden ligger ud for Shells havneterminal ved Skanseodde i Fredericia.

En ny undersøgelse foretaget af Region Syddanmark viser – ligesom Shells egne undersøgelser – at der ikke længere findes større mængder af olie i fri fase oven på det øverste grundvand på den østlige del af havneterminalen. Den forurening, der findes, består derfor næsten kun af olieprodukter, der er opløst i grundvandet.

Den reaktive barriere skal etableres for at fange den opløste olie, der via grundvandet føres ned mod strandarealet. Samtidig peger regionens undersøgelse dog på, at barrieren bør dække et større område, så den tager højde for forandringer i grundvandsstanden og grundvandsstrømmene.

- Det var et meget positivt møde. Jeg vil gerne kvittere for, at Shell har imødekommet vores ønsker om at bibeholde det allerede etablerede, men desværre ikke tilstrækkelige afværgeanlæg som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, ligesom vi nu har fået en tidsplan for, hvornår barrieren bliver etableret, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Godt kompromis

Fredericia Kommunes formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro (S), er ligeledes tilfreds med mødets udfald:

- Vores mål er at få genåbnet den sydligste del af Østerstrand for offentligheden hurtigst muligt. Så jeg er glad for, at vi forhåbentlig kan se frem til en snarlig genåbning, siger han.

Det bliver nu op til en følgegruppe bestående af teknikere fra Shell, Region Syddanmark og Fredericia Kommune at vurdere forskellige løsningsmuligheder, som eventuelt gør det muligt at få genåbnet Østerstrand hurtigere end de forventede tre til syv år.

Når den reaktive barriere først kan etableres i slutningen af 2018, skyldes det, at Shell netop nu går ind i en særlig travl periode.

- Jeg anerkender, at Shell har meget travlt i de kommende måneder. Derfor er det fint, at vi på den ene side forhåbentlig kan få åbnet stranden hurtigere end planlagt, samtidig med at Shell har lovet at få barrieren på plads inden udgangen af 2018, lyder det fra Christian Bro.

- Jeg er også meget tilfreds med, at det fra Shells side klart er tilkendegivet, at det ikke forventes, at raffinaderiets ejerskifte får nogen betydning for planerne om etablering af den reaktive barriere.

Undersøgelser skydes til 2018

Over det seneste år har Region Syddanmark foretaget 49 prøveboringer i den østlige del af havneterminalområdet. Parterne blev enige om at udskyde undersøgelserne af den vestlige del til efter årsskiftet. Det skyldes, at undersøgelserne er forbundet med enorme sikkerhedsforanstaltninger, og at mange af Shells nøglemedarbejdere året ud er bundet af store opgaver.

- Vi er glade for, at vi har fundet en god løsning med den reaktive barriere, så vi kan forhindre eventuelt opløst olie i udsivning til stranden, siger raffinaderidirektør Andreas Krobjilowski og fortsætter:

- Jeg er også glad for, at undersøgelserne bekræfter, at der ikke findes større mængder fri fase. Jeg har selvfølgelig forståelse for politikernes ønske om hastighed, men er samtidig glad for deres forståelse for sikkerhedsaspekter og et stort træk på vore medarbejderes ressourcer.

De tre parter forventer at mødes igen i efteråret 2018.

FAKTA:

Det er mere end 30 år siden, at tusindvis af liter olie løb ud fra Shells tanke på havneterminalen i Fredericia i retning mod Østerstrand og Lillebælt. Siden har Shell iværksat en række tiltag for at opsamle olien og forhindre den i at brede sig yderligere.

En såkaldt BOS200-barriere vil ifølge Shells erfaringer forhindre opløst olie i nå Østerstrand. Barrieren ventes etablereret inden vinteren 2018.

Modsat opløst olie, som er blevet opløst i grundvandet, så er fri fase olie den rene uopløste olie.

Østerstrand er blevet forurenet af netop opløst olie, som de fleste steder ligger i en dybde af 1,20 meter under sandet, hvor det er ført til via grundvandet.

Det vurderes, at olien ikke umiddelbart udgør nogen fare for forurening af Lillebælt.

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark, 
Christian Bro (S), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, tlf.: 20 85 01 92
Torben Øllegaard Sørensen, pressechef i A/S Dansk Shell, tlf.: 40 77 92 57

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V