Skip til primært indhold

Tilfredse syddanske skadestuepatienter

Langt størstedelen af de syddanskere, der har været på skadestuen eller skadeklinik, er tilfredse med den behandling, de har fået. Det viser en landsdækkende undersøgelse af akutte patienters oplevelse.

Akut syge og tilskadekomne syddanskere er generelt godt tilfredse med deres besøg på regionens skadestuer og klinikker.

En ny undersøgelse viser, at 9 ud af 10 akutte patienter i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg på en skadeklinik i Region Syddanmark, mens 8 ud af 10 i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med besøget på en af de syddanske skadestuer.

Formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Overordnet set er det et fint resultat for regionen, og jeg ser undersøgelsens resultater som et velfortjent skulderklap til personalet. Men der er også nogle forskelle, som det kunne være nærliggende at kigge nærmere på for at finde ud af, om vi kan lære noget af hinanden på tværs.

God kommunikation, men adgang til mad og drikke kan forbedres

I forhold til den samlede tilfredshed med besøget på skadeklinikken eller skadestuen viser resultaterne, at Region Syddanmark enten ligger over eller på landsgennemsnittet.

For eksempel klarer Region Syddanmark sig generelt godt i forhold til information om ventetid og andre spørgsmål, der vedrører kommunikation. Til gengæld er tilfredsheden med adgangen til mad og drikke i venteværelset ikke særlig høj – her scorer regionen samlet set under landsgennemsnittet.

1399 syddanskere har svaret på spørgsmål

Undersøgelsen er foregået ved, at 3092 syddanskere, der har været i behandling på en akutmodtagelse eller skadeklinik, efterfølgende fik et spørgeskema, som blev sendt til deres digitale postkasser eller som brev til dem, der er fritaget for digital post. 1399 besvarede undersøgelsen.

I spørgeskemaet var der 21 spørgsmål, som handlede om alt fra generel tilfredshed med behandlingen til skiltning, smertelindring og ventetid i forbindelse med besøget.
Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 24. august til 13. september 2016.
Læs undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante, somatiske patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik. Formålet med LUP Akutmodtagelse er at få systematisk viden om, hvordan patienter, der har et besøg i en af landets akutmodtagelser/-klinikker, oplever dette besøg. Det er tredje år, at LUP Akutmodtagelse gennemføres.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V