Skip til primært indhold

Syddanske kvinder indkaldt for sent til supplerende kræftundersøgelse

En fejl i fortolkningen af lovgivningen har betydet, at en række syddanske kvinder er blevet indkaldt for sent til supplerende kræftundersøgelse. I alt er 811 kvinder indkaldt for sent i en periode på 2½ år. 138 af de 811 kvinder har efterfølgende fået konstateret brystkræft. For de kvinder, der har fået konstateret brystkræft, er den for sene indkaldelse på mellem 1 og 37 dage. De berørte kvinder bliver alle kontaktet.

Sygehusene i Region Syddanmark har i en række tilfælde ikke overholdt den lovpligtige ventetidsgaranti på 14 dage for undersøgelse for brystkræft, efter at der er opstået mistanke om brystkræft i forbindelse med mammografiscreening. 

Fejlen blev opdaget kort før jul. Her viste det sig, at en præcisering af reglerne fra Sundhedsstyrelsen i 2014 ikke var indført korrekt i Region Syddanmark. Det betyder, at en række kvinder i regionen siden maj 2014 og frem til december 2016 for sent har fået den supplerende undersøgelse, der skulle afgøre, om de havde brystkræft.

I alt er 811 syddanske kvinder indkaldt for sent til yderligere undersøgelse i den pågældende periode. 138 af de 811 kvinder har efterfølgende fået konstateret brystkræft. For de kvinder, der har fået konstateret brystkræft, er den for sene indkaldelse på mellem 1 og 37 dage. 4268 kvinder har været til supplerende undersøgelse for brystkræft i perioden.

En mindre del af de 811 kvinder er blevet indkaldt rettidigt i første omgang, men har selv udskudt den supplerende undersøgelse. Hvor mange, det drejer sig om, har regionen ikke overblik over.

- Det her er en fejl, der ikke må ske. Særligt er vi kede af den usikkerhed, det giver hos de kvinder, der viste sig at have brystkræft, når vi nu op til to år efter må meddele, at vi desværre ikke fik indkaldt dem rettidigt til undersøgelse. Heldigvis er brystkræft en sygdom, som udvikler sig meget langsomt. For langt hovedparten kan vi slå fast, at forsinkelsen med overvejende sandsynlighed ikke har haft betydning for deres prognose. Jeg vil hermed gerne give alle de berørte kvinder og deres pårørende en uforbeholden undskyldning, siger direktør på Odense Universitetshospital, Kim Brixen.

Ventede i gennemsnit lidt mere end syv dage for længe

Langt fra alle kvinder, der blev indkaldt til supplerende undersøgelse i perioden, har fået en for sen tid, da sygehusene uafhængigt af den forkerte tolkning har tilstræbt at booke så hurtigt som muligt. Men fejlen har betydet, at de i alt 138 kvinder, som efterfølgende fik konstateret brystkræft ved den senere undersøgelse, i gennemsnit ventede 7,25 dage for længe. For de fleste drejer overskridelsen sig om få dage, men en enkelt kræftpatient fik sin udredning forsinket 37 dage.

- Der har tidligere været sager med forsinkelse i diagnosticering og udredning af brystkræft, og derfor har Patienterstatningen bedt to uafhængige eksperter undersøge, hvornår en forsinkelse kan forventes at have kliniske betydning. Her var konklusionen, at forsinkelser på under 30 dage med overvejende sandsynlighed ikke medfører en ændring af overlevelsesprognosen eller behandlingsstrategien, siger Kim Brixen.

Berørte kvinder bliver kontaktet

Alle 811 kvinder modtager informationsbrev om fejlen.

De 138 patienter, der har fået konstateret brystkræft, bliver i disse dage forsøgt kontaktet telefonisk og modtager desuden informationsbrev og klagevejledning.

Alle sygehuse i Region Syddanmark ændrede straks praksis, da fejlen blev opdaget, så alle patienter nu bliver behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

Fakta: Om supplerende undersøgelse (klinisk mammografi)

Det er normalt, at kvinder med alderen får harmløse forandringer i brystvævet såsom vandcyster, små forkalkninger eller godartede knuder, og det kan være svært at se forskel på disse forandringer og kræft i den første mammografiscreening, som tilbydes alle kvinder mellem 50 og 69 år.

I de tilfælde, hvor den første mammografi viser uregelmæssigheder, der måske kan være tegn på brystkræft, tilbydes kvinden en supplerende undersøgelse – en såkaldt klinisk mammografi, der skal afgøre, om der er tale om brystkræft. Det er denne undersøgelse, der i 811 tilfælde er blevet tilbudt for sent.

Sundhedsstyrelsen præciserede i maj 2014 på grund af tidligere uklarhed, at den supplerende undersøgelse skal tilbydes senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor der ”opstår mistanke om brystkræft på baggrund af billeddiagnostiske suspekte forandringer erkendt på screeningsmammografien”. Denne præcisering har man ikke været tilstrækkelig opmærksom på i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger

Direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital, mobil 51 20 97 87

APPFWU01V