Skip til primært indhold

Regionsrådet vil have flere ansatte på særlige vilkår

Politikerne i Region Syddanmarks regionsråd har netop vedtaget en strategi, der skal sikre flere ansatte på særlige vilkår, heriblandt fleksjobbere. Målet er, at der i 2019 skal være sket en stigning på 50 procent.

Over de seneste fem år er antallet af ansatte på særlige vilkår faldet i både regioner og kommuner. Den nedadgående kurve har man også kunnet se i Region Syddanmark, hvor der fra 2010 til 2015 er sket et fald fra 627 til 422.

Den udvikling skal nu vendes, og det skal blandt andet ske ved, at alle sygehuse, institutioner og øvrige enheder, som en del af strategien, udarbejder en indsatsplan. Den skal sikre, at man når målsætningen om, at der i Region Syddanmark i 2019 skal være 50 procent flere ansatte på særlige vilkår, end der var i 2015.

Ansatte på særlige vilkår omfatter både fleksjobbere og ekstraordinært ansatte. Fleksjobbere har nedsat arbejdsevne oftest som følge af sygdom eller ulykke, mens ekstraordinært ansatte blandt andet kan være personer, der afprøver deres arbejdsevner, personer i skånejob eller ved ledighed i form af løntilskudsjob og virksomhedspraktik.

Formand for Region Syddanmarks ligestillingsudvalg Pierre Topaz (S) siger:

- Vedtagelsen af strategien er simpelthen så vigtig i forhold til at få vendt den kedelige udvikling, så jeg er naturligvis meget begejstret. Det er nødvendigt, at vi som region tager et medansvar for, at de af vores medborgere, der ikke kan klare et 37-timers job, også har muligheden for at få et job.

Arbejdet med strategien er en del af budgetforliget for 2017.

Lægger op til mere kommunalt samarbejde

Indsatsplanerne, der skal udarbejdes i regionen, skal beskrive en række konkrete indsatser, som kan være med til at sikre flere ansatte på særlige vilkår, og sygehusene, institutionerne og de øvrige enheder i regionen skal også beskrive deres samarbejde med kommunerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

-  Med indsatsplanerne får vi i regionen en fastere ramme og et værktøj, der kan hjælpe os med at få flere ansatte på særlige vilkår. Selvom man ikke kan arbejde på fuld tid, kan man stadig have rigtig meget at bidrage med på en arbejdsplads.

Samlet set er antallet af ansatte på særlige vilkår i de danske regioner faldet fra 3050 til 1928 mellem 2010 og 2015, mens det i de danske kommuner er faldet fra 32.302 til 21.766.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 44 70 33.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V