Skip til primært indhold

Region Syddanmark anerkender størstedelen af tidligere BIOS-medarbejderes lønkrav

Region Syddanmark har nu gennemgået og behandlet anmeldelser om bagudrettede lønkrav fra BIOS-tiden. Regionen anerkender over 70 procent af kravene.

Medarbejdere, der i dag er ansat i Ambulance Syd og som har anmeldt bagudrettede lønkrav fra BIOS-tiden til Region Syddanmark, får nu svar på, hvor meget Region Syddanmark anerkender og udbetaler. Det drejer sig om 489 sager.

Koncerndirektør i Region Syddanmark, Rikke Vestergaard, siger:

- Regionsrådet har besluttet, at regionen anerkender alle berettigede og dokumenterede krav, og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu er klar med en afgørelse. Det har været en stor opgave at gennemgå og behandle alle sagerne, for de er hver især komplekse – men nu er vi igennem dem og senest på torsdag får medarbejderne svar på, hvordan de står.

Anerkender krav for mere end 47 millioner kroner

Region Syddanmark har modtaget bagudrettede lønkrav for cirka 66 millioner kroner – heraf anerkender regionen krav for over 47 millioner kroner, svarende til mere end 70 procent.

Ud af de 47 millioner udgør krav om feriepenge og afspadsering cirka 28 millioner kroner. Da medarbejderne i dag er ansat i Ambulance Syd, videreføres krav om afspadsering og feriepenge som afspadsering og ferie til afholdelse.

Samlet set har regionen anerkendt krav for 19 millioner kroner til udbetaling. Tilgodehavender udbetales snarest.

Der er imidlertid også medarbejdere, der bliver mødt af krav om tilbagebetaling, fordi de har fået udbetalt acontobeløb, som overstiger deres krav. Tilbagebetalingen vil blive modregnet på afspadseringskontoen eller efter aftale.

Krav uden dokumentation er afvist

Regionen har ikke anerkendt udokumenterede krav. I alt er der afvist krav for knap 19 millioner kroner. Det er hovedsageligt krav om manglende løn, afspadsering, uberettiget ferietræk og kørsel, hvor regionen vurderer, at kravet ikke er berettiget eller dokumenteret.

Regionen holder informationsmøder på stationerne, hvor interesserede medarbejdere kan høre, hvordan sagerne er blevet gennemgået, og hvilke principper der er blevet anvendt. Møderne finder sted i dag og i morgen.

Se kravsopgørelsen her

Yderligere oplysninger:

Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Region Syddanmark, telefon 40 20 37 48

APPFWU01V